CO₂-Prestatieladder en duurzaamheid bij de gemeente Schiedam  

Met deze pagina brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid van onze gemeente. Bij de gemeente Schiedam proberen we de uitstoot van broeikasgassen die we zelf veroorzaken te verminderen. We gebruiken hiervoor de CO₂-prestatieladder. Hiermee kunnen we onze eigen CO₂ (belangrijk broeikasgas) meten. Daarnaast helpt de CO₂-prestatieladder ons maatregelen te nemen en doelen te stellen om onze uitstoot te verminderen. We laten ons certificeren op niveau 3. Dit betekent dat we ons richten op de uitstoot van onze eigen organisatie.  

Inzicht 

We delen (half)jaarlijks informatie over ons eigen energieverbruik om zo onze eigen CO₂-uitstoot te herkennen en te begrijpen waar dit vandaan komt. Het helpt ons om goede maatregelen te bedenken die helpen onze CO₂-uitstoot te verminderen.  

Reductie 

De gemeente Schiedam vermindert op verschillende manieren de uitstoot. (Half)jaarlijks stellen we nieuwe doelen om effectief onze CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder (half)jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Lees meer over de huidige maatregelen in het laatste communicatiebericht: 

Communicatie 

Ieder (half)jaar delen we publiekelijk over het energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief. 
 
Dit doen we volgens de richtlijnen ISO-14064-1 en het Green House Gas Protocol. Een onafhankelijke organisatie controleert vervolgens dit verslag.  
 
We brengen niet alleen verslag uit over onze uitstoot, maar ook over de maatregelen die we nemen om onze uitstoot te verlagen. Daarom kunt u hier steeds nieuwe informatie vinden over het energiebeleid, de CO₂-footprint en maatregelen bij de organisatie van de gemeente Schiedam. 

 

Participatie 

We nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Lees meer over deze initiatieven zoals het Servicepunt Woningverbetering, het Zakelijk EnergieLoket, RES 1.0, duurzaamheid in elk collegeadvies, de Transitievisie Warmte, Nieuwe Energie voor Groenoord en de G40 Duurzaamheid.  
 
Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Neem contact met ons op, of kijk op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (https://www.skao.nl/).