Heeft u een goed idee voor uw wijk of stad? Voor elke wijk is er een wijkbudget beschikbaar. Regiegroepen bepalen of de budgetten worden besteed. Regiegroepen bestaan uit maximaal zeven bewoners. De regiegroepen brengen bindend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoogte van de budgetten

Het wijkbudget is verdeeld over de negen wijken van Schiedam. De verdeling per wijk is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder het aantal huishoudens.

De verdeling voor 2024

 • Centrum: € 19.300
 • Groenoord: € 41.900
 • Kethel: € 16.900
 • Nieuwland: € 62.000
 • Oost: € 48.700
 • Spaland/Sveaparken: € 21.400
 • West: € 43.000
 • Woudhoek: € 25.200
 • Zuid: € 36.600

Wijkbudget

Er wordt gewerkt in tranches. Een tranche is een periode waarbinnen een aanvraag voor een wijkbudget kan worden ingediend. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage krijgen uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen. Hieronder de uiterlijke aanvraagdata:

 • 1 februari 2024 (uiterlijke beslisdatum 1 april 2024)
 • 1 april 2024 (uiterlijke beslisdatum 1 juni 2024)
 • 1 juni 2024 (uiterlijke beslisdatum 1 augustus 2024)
 • 1 september 2024 (uiterlijke beslisdatum 1 november 2024)
 • 1 november 2024 (uiterlijke beslisdatum 31 december 2024)                                                                     

Bekijk hieronder per wijk wanneer uw aanvraag binnen moet zijn.

Voorwaarden aanvragen

 • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of sociale samenstelling in de buurt of wijk.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee in de buurt/wijk.
 • Het kan worden beheerd en onderhouden.
 • Het is niet alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Het is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid.
 • Het is betaalbaar binnen de beschikbare budgetten.
 • De aanvrager vervult een actieve rol bij de uitvoering van het initiatief. Bijvoorbeeld door het betrekken van de omwonenden bij het initiatief.
 • Het initiatief vindt plaats in Schiedam.

Wist je dat in Schiedam

In de maandelijkse nieuwsbrief van de facebookpagina "Wist je dat in Schiedam" is te lezen wat er gedaan wordt met de aangevraagde wijkbudgetten.