Heeft u een goed idee voor uw wijk of stad? Voor elke wijk is er een wijkbudget beschikbaar. Ook is er een stedelijk budget beschikbaar. Het stedelijk budget is bedoeld als u een aanvraag wilt doen die niet voor één enkele wijk bedoeld is.

Regiegroepen bepalen of de budgetten worden besteed. Regiegroepen bestaan uit maximaal zeven bewoners. De regiegroepen brengen bindend advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoogte van de budgetten

Het wijkbudget is verdeeld over de negen wijken van Schiedam. De verdeling per wijk is gebaseerd op verschillende criteria, waaronder het aantal huishoudens.

De verdeling voor 2021

 

 • Stedelijk budget: € 50.000
 • Centrum: € 18.400
 • Groenoord: € 42.000
 • Kethel: € 14.700
 • Nieuwland: € 60.200
 • Oost: € 47.200
 • Spaland/Sveaparken: € 20.400
 • West: € 43.000
 • Woudhoek: € 24.200
 • Zuid: € 34.900

Stedelijk budget

Er wordt gewerkt in tranches. Een tranche is een periode waarbinnen een aanvraag voor een wijkbudget kan worden ingediend.

Hieronder leest u op welke data de regiegroep Stedelijk in 2021 vergadert. En wanneer een aanvraag voor wijkbudget uiterlijk binnen moet zijn.

 • 18 januari 2021 (uiterlijke aanvraagdatum 4 januari 2021)
 • 22 maart 2021 (uiterlijke aanvraagdatum 8 maart 2021)
 • 17 mei 2021 (uiterlijke aanvraagdatum 3 mei 2021)
 • 13 september 2021 (uiterlijke aanvraagdatum 30 augustus 2021)
 • 8 november 2021 (uiterlijke aanvraagdatum 25 oktober 2021)                                                                      

Bekijk hieronder per wijk wanneer uw aanvraag binnen moet zijn.

Voorwaarden aanvragen

 • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of sociale samenstelling in de buurt of wijk.
 • Er is aantoonbaar draagvlak voor het idee in de buurt/wijk.
 • Het kan worden beheerd en onderhouden.
 • Het is niet alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Het is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid.
 • Het is betaalbaar binnen de beschikbare budgetten.
 • De aanvrager vervult een actieve rol bij de uitvoering van het initiatief. Bijvoorbeeld door het betrekken van de omwonenden bij het initiatief.
 • Het initiatief vindt plaats in Schiedam.