Hüseyin Kalyoncu is de wijkregisseur van de wijk Groenoord. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. De wijkregisseur kijkt welke behoeften er in een wijk zijn. Dit geeft hij of zij door aan de medewerkers en het bestuur van de gemeente. Zo worden deze behoeften zoveel mogelijk meegenomen  in de plannen en de uitvoering daarvan. De wijkregisseur zorgt er dus voor dat Schiedammers mee kunnen denken over hun eigen wijk. Dat zoveel mogelijk Schiedammers participeren, oftewel meedoen en meedenken, is heel belangrijk voor de gemeente Schiedam.

Heeft u vragen?

Neem contact op met wijkregisseur Hüseyin Kalyoncu via het contactformulier.

wijkregisseur Hüseyin Kalyoncu
Wijkregisseur Hüseyin Kalyoncu

Wijkoverleg

Vijf keer per jaar vindt er een wijkoverleg plaats in de Van Beethovenflat, Van Beethovenplein 161. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals.

Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling via de onderstaande contactgegevens.

De data voor 2023 zijn:

  • Donderdag 19 januari 2023
  • Donderdag 23 maart 2023
  • Donderdag 25 mei 2023
  • Donderdag  7 september 2023
  • Donderdag 30 november 2023

Gelukkig hebben we afscheid kunnen nemen van de beperkende maatregelen rond het corona-virus. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd wordt er wel gevraagd om rekening te houden met de kwetsbaren in de samenleving. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat het mogelijk moet zijn om afstand te houden, extra te ventileren, etc. Om die reden heeft de gemeente ervoor gekozen om het wijkoverleg van april te organiseren in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor. Voor de resterende wijkoverleggen van 2022 zullen we samen met u kijken hoe die zullen plaatsvinden,  fysiek, digitaal via Teams of hybride (fysiek en digitaal) als de faciliteiten daarvoor beschikbaar zijn. 

Wijkverslagen

Kunt u niet deelnemen aan het wijkoverleg, maar bent u wel benieuwd wat er besproken wordt:

Wilt u een verslag opvragen, neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling via de contactgegevens onderaan de pagina.

Wijkbudget

Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage krijgen uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen. Hieronder de vergaderdata van de regiegroep in dit jaar:

  • 1 februari 2023 (uiterlijke aanvraagdatum 18 januari 2023)
  • 12 april 2023 (uiterlijke aanvraagdatum 29 maart 2023)
  • 21  juni 2023 (uiterlijke aanvraagdatum 7 juni 2023)
  • 27 september 2023 (uiterlijke aanvraagdatum 13 september 2023)
  • 15 november 2023 (uiterlijke aanvraagdatum 1 november 2023)

Bewonersondersteuning

De bewonersondersteuner is beschikbaar voor ondersteuning, spreekuren en doorverwijzingen op het gebied van wonen. Heeft u vragen? Neem contact op met de heer Henk van der Velden via het contactformulier.