Marcel Kreuger is de wijkregisseur van de wijk Zuid. De wijkregisseur heeft nauw contact met bewoners, ondernemers, sociaal werkers, wijkondersteuningsteam, politie en de woningcorporatie. Hiermee is de wijkregisseur vaak het gezicht van de gemeente en eerste aanspreekpunt voor de wijk. De wijkregisseur signaleert de behoeften in de wijk, agendeert deze binnen de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur zodat beleid en uitvoering zoveel mogelijk aansluiten bij deze behoeften. Speerpunt hierbij is een zo groot mogelijke participatie van de wijk bij beleids- en planvorming.

Heeft u vragen? Stuur de wijkregisseur een mail.

Wijkregisseur Marcel Kreuger
Wijkregisseur Marcel Kreuger

Wijkoverleg

Vijf keer per jaar vindt er een wijkoverleg plaats bij Bewonersvereniging Schiedam-Zuid, Leliestraat 10. De wijkregisseur zit dit overleg voor en bespreekt de ontwikkelingen in de wijk met bewoners, ondernemers en wijkprofessionals.

Deze wijkoverleggen vinden plaats op maandagavond, van 19.30 tot 22.00 uur. De data voor 2019 zijn:

  • 28 januari
  • 8 april
  • 3 juni
  • 16 september
  • 11 november

Het wijkoverleg is een openbare vergadering. Wilt u hier aan deelnemen? Neem dan contact op met het secretariaat Wijkontwikkeling via de onderstaande contactgegevens.

Wijkverslagen

Kunt u niet deelnemen aan het wijkoverleg, maar bent u wel benieuwd wat er besproken wordt:

Wijkbudget

Heeft u een goed idee voor uw wijk? Dan kunt u hiervoor een financiële bijdrage krijgen uit het wijkbudget. Op vijf momenten in het jaar kunt u een aanvraag indienen. Een commissie van officieel door de gemeente benoemde bewoners uit uw wijk, de regiegroep genaamd, beoordeelt uw aanvragen. Hieronder de vergaderdata van de regiegroep in dit jaar:         

  • 28 januari 2019 
  • 8 april 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 25 maart 2019)
  • 3 juni 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 20 mei 2019)
  • 16 september 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 2 september 2019)
  • 11 november 2019 (uiterlijke aanvraagdatum 28 oktober 2019)

Bewonersondersteuner

De bewonersondersteuner is beschikbaar voor ondersteuning, spreekuren en doorverwijzingen op het gebied van wonen. Neem contact op met de heer Henk van der Velden via 14 010.