Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 35 leden uit 15 verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is voorzitter van de raad.

Inspraak en contact

De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Schiedam. Daarom is het belangrijk dat raadsleden in contact staan met burgers en organisaties.

De griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden.

Burgerinitiatief

Indienen burgerinitiatief Iedere inwoner van de gemeente Schiedam van 16 jaar of ouder kan een burgerinitiatief indienen Heeft u als bewoner een goed...