Gemeenteraad 

Samenstelling gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 35 leden uit 13 verschillende politieke partijen (fracties). De burgemeester is voorzitter van de raad.

Inspraak en contact

Inspraak en contact

De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Schiedam. Daarom is het belangrijk dat raadsleden in contact staan met burgers en organisaties. Zo blijven zij op de hoogte van wat er leeft in de samenleving.

Vergaderingen van de gemeenteraad

Vergaderingen van de gemeenteraad

Hoe vergadert de raad? De gemeenteraad vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema in een vaste vergadercyclus op dinsdag. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Stadskantoor.

De griffie

De griffie

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden.