Onder leiding van de griffier ondersteunen medewerkers van de griffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en taken. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden staat de griffie de raadsleden bij. De griffie plant de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en aanpak.

De medewerkers van de griffie zijn: