De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Schiedam. Daarom is het belangrijk dat raadsleden in contact staan met burgers en organisaties. Zo blijven zij op de hoogte van wat er leeft in de samenleving.

Als burger van Schiedam, of als andere betrokkene, kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij het gemeentebestuur. Dat kan door direct contact op te nemen met de raadsleden. Daarnaast kunt u ook:

Inspreken bij raadsvergaderingen

Inspreken is alleen mogelijk bij B-stukken (bespreekstukken) die op de agenda staan vermeld. Aanmelden 48 uur van te voren.

Inspreken bij commissievergaderingen

Inspreken is alleen mogelijk over de onderwerpen die op de agenda staan vermeld, met uitzondering van de ingekomen brieven die op de lijst van mededelingen en ingekomen stukken staan. Uitzonderingen zijn ook keuzen, voordrachten en aanbevelingen van personen. Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd. 

Een nieuw onderwerp inbrengen

Wilt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de raadsagenda of commissieagenda staat? Neem dan contact op met de griffie. In overleg wordt bepaald of het onderwerp aan de orde kan komen. Als blijkt dat het geen onderwerp is voor de gemeenteraad, dan zal de griffie u vertellen bij wie u wel moet zijn.

Ontvangen worden als Gast van de Raad

Politiek is leuker als u weet hoe het werkt! Wilt u een VIP-behandeling? Geef u dan op als gast van de raad. Voor de vergadering wordt u ontvangen door burgemeester Lamers, een aantal raadsleden en de griffie. Raadsleden vertellen over het werk van de raad en geven uitleg over de vergadering en de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor spreektijd, een keer Gast van de Raad zijn of een nieuw onderwerp inbrengen? Bel naar de griffie of stuur een bericht via het contactformulier.