Onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten (burgerinitiatief)

De gemeenteraad vergadert over allerlei onderwerpen. Wanneer u vindt dat ze het eigenlijk nooit over een onderwerp hebben dat u belangrijk vindt voor de stad, kunt u dat onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Dat kan via het Burgerinitiatief. Iedere inwoner van Schiedam die 16 jaar of ouder is kan een burgerinitiatief indienen.

Spelregels

Het moet dan wel aan een paar spelregels voldoen. Zo is het burgerinitiatief niet bedoeld voor klachten over en/of bezwaren tegen besluiten van het gemeentebestuur. Of voor onderwerpen waarover de raad geen besluit mag nemen. Ook moet de gemeenteraad er niet pas geleden al een besluit over hebben genomen. Daarnaast moet u laten zien dat er meer mensen enthousiast zijn over uw voorstel. Dit doet u door minimaal honderd handtekeningen te verzamelen.

Andere weg

Vaak kan een concreet plan, zoals geveltuintjes voor een straat, geregeld worden via de wijkbudgetten. Soms is een afspraak met een van de wijkregisseurs of de wethouder het meest effectief. Ook gewoon een brief aan de raad  sturen, met een raadslid spreken of inspreken bij de vergadering is vaak makkelijker en sneller. Voor advies over of een burgerinitiatief voor u de beste weg is om uw onderwerp besproken te krijgen, of het aan de spelregels voldoet en hoe u dat aanpakt, kunt u advies vragen bij de griffie via het contactformulier.