Hoe vergadert de raad? De gemeenteraad vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema in een vaste vergadercyclus op dinsdag. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Stadskantoor.

De beeldvormende vergadering: het Stadserf

De eerste raadsbijeenkomst van de vergaderronde staat in het teken van beeldvorming. Hier vormt de raad een beeld van de ontwikkelingen in Schiedam.

De oordeelsvormende vergadering: de raadscommissie 

Het vormen van meningen het bespreken van argumenten gebeurt in de raadscommissie. De raadscommissie brengt per agendapunt advies uit aan de raad. Er kan worden ingesproken over de onderwerpen die op de agenda staan. Als het aantal onderwerpen dat in de raadscommissie moet worden besproken groter is dan de beschikbare vergadertijd, kan de agendacommissie besluiten om de onderwerpen door te schuiven naar een tweede vergaderavond.

De besluitvormende vergadering: de gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats over de raadsvoorstellen.

Stukken en verslagen