Belastingen

WOZ

WOZ

WOZ staat voor Waardering onroerende zaken. Elk jaar wordt de WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Hondenbelasting

Hondenbelasting

Heeft u 1 of meerdere honden, dan moet u hondenbelasting betalen.

Precariobelasting

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting die u betaalt voor het gebruik van grond die eigendom is van de gemeente.

Onroerende zaakbelastingen

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen worden opgelegd aan eigenaren van woningen en niet-woningen (zoals bedrijfspanden) en van gebruikers van niet-woningen.

Kwijtschelding kleine ondernemers

Kwijtschelding kleine ondernemers

Kunt u de aanslag gemeentelijke heffingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor twee privébelastingen.

Bezwaar gemeentelijke heffingen

Bezwaar gemeentelijke heffingen

Bent u het niet eens bent met de aanslag of met de WOZ-beschikking, dan kunt u het bezwaarschrift indienen.