WOZ

WOZ staat voor Waardering onroerende zaken. Elk jaar wordt de WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting die u betaalt voor het gebruik van grond die eigendom is van de gemeente.

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen worden opgelegd aan eigenaren van woningen en niet-woningen (zoals bedrijfspanden) en van gebruikers van niet-woningen.