WOZ

Elk jaar wordt de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken) van onroerende zaken vastgesteld. Zoals woningen en bedrijfspanden.

Hondenbelasting

U betaalt hondenbelasting als u een hond of meerderen honden heeft.

Precariobelasting

U betaalt precariobelasting voor het gebruik van grond die eigendom is van de gemeente.

Onroerende zaakbelastingen

Bent u eigenaar van een woning of niet-woning (zoals een bedrijfspand)? Of bent u gebruiker van een niet-woning? Dan moet u de onroerende zaakbelastingen betalen.