Heeft u één of meerdere honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. De aanslag voor de hondenbelasting ontvangt u van de Regionale Belasting Groep (de RBG). De RBG houdt regelmatig controles. De RBG kan ook huis-aan-huis controleren. Het kan dus zijn dat uw hond wel geregistreerd is, maar er toch een controleur bij u aan de deur komt.

Kosten

De tarieven voor 2021 zijn:

  • Per hond per jaar: € 75,00
  • Voor een kennel: € 300,00

De tarieven voor 2022 zijn:

  • Per hond per jaar: € 56,25
  • Voor een kennel: € 225,00

De verordening hondenbelasting vindt u in de regelingenbank van de overheid.

Aanpassing vrijstelling

De Verordening hondenbelasting is per 2021 zodanig aangepast dat honden die worden en zijn opgeleid tot hulphond worden vrijgesteld van de hondenbelasting. Onder hulphonden wordt verstaan: geleidehonden voor blinden en visueel beperkten, signaalhonden voor doven en slechthorenden en ADL-honden voor mensen met een andere beperking die niet visueel of auditief zijn.

Meld uw hond aan

Geef uw hond aan via de RBG. Of neem contact met hen op. Dit kan via telefoonnummer 088 291 10 00.