Als Schiedamse ondernemer krijgt u te maken met gemeentelijke belastingen. De aanslag gemeentelijke belastingen krijgt u niet van de gemeente, maar van de Regionale Belasting Groep (RBG). Deze aanslag ontvangt u eind februari.

Regionale Belasting Groep

U ontvangt van de RBG de (gecombineerde) aanslag voor de volgende belastingen:

  • Onroerendezaakbelastingen
  • Rioolheffing
  • Precariobelasting
  • Reinigingsrecht
  • BIZ heffing

Ook de WOZ-beschikking krijgt u van de RBG.

Kwijtschelding aanvragen

Bij de RBG kunt u kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing. Dit kan ook telefonisch via 088 291 10 00.