Kunt u de aanslag gemeentelijke heffingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. 

Kwijtschelding aanvragen

Vraag kwijtschelding aan via de website van de RBG. Of bel naar telefoonnummer 088  291 10 00. 

Let op

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing.