Kunt u de aanslag gemeentelijke heffingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. 

Kwijtschelding aanvragen

Vraag kwijtschelding aan via de website van de RBG. Of bel naar telefoonnummer 088  291 10 00. 

Let op

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerende-zaakbelastingen en afvalstoffenheffing.