22-12-2021 — 

De gemeente Schiedam stelt elk jaar voor negen wijken een wijkbudget beschikbaar. Zo’n 300 aanvragen worden jaarlijks gehonoreerd. Daarmee worden Schiedammers financieel ondersteund bij het organiseren van ontmoetingen en bij het inzetten van fysieke middelen in hun buurt en wijk. Bewoners kunnen een simpel formulier invullen op de pagina wijkbudgetten. Het verzoek voor een wijkbudget gaat naar de Regiegroep. Elke wijk heeft een Regiegroep, bestaande uit vier tot zeven wijkbewoners, die advies geven aan het College of de gevraagde subsidie kan worden verleend. Daarnaast is er een Regiegroep Stedelijk Budget die zich buigt over wijkoverstijgende aanvragen. In zowel de Stedelijke Regiegroep als in verschillende wijken is nog plek.

Contact bevordert de leefbaarheid

Persoonlijke ontmoetingen konden in 2021 helaas vaak door corona vaak niet doorgaan. Ursula Rutten, al veertien jaar wijkregisseur voor de wijk Oost, en Mark Roest, twee jaar lid van de Regiegroep in Oost, hopen dat in 2022 toch weer veel ludieke plannen worden ingediend. “Ontmoeten is belangrijk voor de sociale samenhang in de buurt”, benadrukt Ursula. “Als mensen op een leuke manier met elkaar in contact komen, bevordert dat de leefbaarheid. ”

Verbinden

Ursula kijkt met plezier terug op De Troubadours van Oost, waar tal van musici uit de wijk samen speelden in verschillende binnenterreinen, en waar de bewoners vanaf hun balkon konden meegenieten. “Muziek is een universele taal”, zegt Mark. “maar ook met sport, koken of cultuur kun je iedereen verbinden.” Mark is docent aan de Hogeschool Rotterdam, gericht op Small Business. Hij weet als geen ander dat het goed uitvoeren van een leuk idee niet iedereen is gegeven. “Daarom vragen we vanuit de Regiegroep zo nodig goed door of het plan wel genoeg draagvlak heeft en hoe het wordt uitgevoerd. Desnoods geven we handige tips.”

Samenwerkingen

Ursula: “We helpen bij het verstevigen van samenwerkingen, zodat bewoners, scholen, ondernemers en partners in de wijk elkaar kunnen aanvullen. Talenten aan elkaar knopen!” Ook in 2021 leidden de wijkbudgetten in alle wijken tot mooie successen. Hanging baskets en geveltuintjes vergroenden de buurt, insectenhotels verbeteren de natuur, buurtbewoners kookten voor elkaar, organiseerden samen Halloween, tuigden kerstbomen in de straat op en gingen tijdens het mozaïeken van kunstwerken voor hun buurt met elkaar in gesprek. Ursula en Mark hopen in 2022 op meer ideeën voor sport en cultuur, waarmee je alle achtergronden kunt verbinden.

Regiegroep

In sommige wijken zijn nieuwe Regiegroepleden nodig. Mark: “Het is dankbaar werk. We vergaderen zo’n vijf maal per jaar, hooguit twee uurtjes, met een uurtje inlezen. We toetsen de aanvragen op simpele criteria. Is het te beheren, te onderhouden, is er draagvlak, en welke bijdrage levert de aanvrager zelf aan het idee? Je moet lekker kritisch kunnen zijn, een helicopterview hebben en de toetsing goed kunnen begrijpen. Van initiatieven van senioren die al veertig jaar in de wijk wonen, tot jonge enthousiastelingen die hun buurt verder willen opbouwen.” Wie interesse heeft voor de Stedelijke of wijkgebonden Regiegroepen, kan voor 14 januari 2022 contact opnemen. Bekijk meer informatie over de Regiegroep. 

"Foto: Ursula Rutten en Mark Roest bespreken de resultaten van de toegekende wijkbudgetten."