Klimaatbeleidsplan

Schiedam gaat aan de slag met het terugdringen van de CO2-uitstoot. Uiteindelijk bepalen gemeenten, inwoners en bedrijven samen hoe zij dit met elkaar gaan doen. Schiedam ondertekende in 2017 samen met het Rijk, 30 andere gemeenten, netwerkbeheerders en de twaalf provinciën de Green Deal ‘Aardgasvrije wijken’. Doel van deze Green Deal is om kennis te delen, onduidelijkheden over wetgeving weg te nemen en bewoners te betrekken bij de veranderingen. Een belangrijk stap om de CO2 uitstoot flink te verminderen. 

Het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 beschrijft hoe de gemeente dat wil doen. Het doel is de uitstoot in Schiedam voor 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 1990. Daarnaast wil Schiedam in 2040 energieneutraal zijn. In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn deze doelen nog een keer bevestigd.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt? 

Er is nog geen planning wanneer en hoe wijken van het aardgas af gaan. En welke energievorm daarvoor in de plaats komt. Dit wordt in samenspraak met de stad bepaald. Het eerste onderzoek is gericht op de wijken Groenoord en Nieuwland. Mogelijk is dat Groenoord in 2030 de eerste aardgasvrije wijk in Schiedam is.

Samenwerken en mogelijkheden ontdekken

Om de overgang naar duurzame energie te bereiken moeten we als stad samenwerken, uitproberen en van elkaar leren. De energietransitie is ontdekken en leren. We doen het samen stap voor stap. We werken intensief met partners, wijkgroepen, Wijk Energie Groep, VvE’s en ons Servicepunt woningverbetering

De energietransitie biedt ook mogelijkheden. Bij deze grote verandering worden bijna alle huizen aangepakt. De werkzaamheden die nodig zijn om een wijk aardgasvrij te maken, kunnen ook kansen bieden door bijvoorbeeld tegelijkertijd problemen in de wijk aan te pakken. Het betekent ook dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. De komende jaren zal de innovatie worden gestimuleerd en dat heeft een positieve invloed op de stad en de Schiedammers.