‘Nieuwe Energie voor Groenoord’

Woont u in Groenoord? Dan woont u in de wijk die mogelijk als eerste aardgasvrij wordt gemaakt in 2030. Dit kost veel tijd, daarom beginnen we nu al. We noemen dit project ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’. Samen met onze partners woningcorporatie Woonplus, provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin hebben we de duurzame alternatieven voor aardgas onderzocht. Er zijn al veel onderzoeken (rapporten DWA en Over Morgen) gedaan naar technieken, kosten en mogelijkheden om dit te kunnen betalen. Het aanleggen van een warmtenet blijkt de meest geschikte oplossing om aardgas te vervangen.

Besluit gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voor de zomer 2019 geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. Volgens planning neemt de gemeenteraad in het najaar van 2020 een besluit.

Schiedammers betrekken

De gemeente Schiedam en de partners vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Groenoord nauw betrokken worden bij dit project. Al vanaf de start van het project werd de Wijk Energiek Groep (WEG) nauw betrokken, als klankbordgroep en vertegenwoordiging van wijkbewoners. Eerder gaven ze al hun advies. Eind 2019 is de Participatietafel ingericht, waaraan ook bewoners uit de WEG deelnemen.

Gesprekken met inwoners

In de maanden februari en maart 2019 zijn er verschillende gesprekken met de stad geweest. Het eerste gesprek met de gemeenteraad vond plaats in februari 2018. Op 14 mei 2019 is er een inloopbijeenkomst in het Stadskantoor geweest. Na de zomer organiseren we opnieuw inloopbijeenkomsten. Hierbij zijn alle Schiedammers welkom. Op de website Nieuwe Energie voor Schiedam leest u meer over het project.

Kansen voor West

Het project Nieuwe Energie voor Groenoord heeft een subsidie ontvangen vanuit ‘Kansen voor West’. Dit is een samenwerkingsverband van vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht partijen hebben gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie?

Heeft u vragen over aardgasvrij wonen? Stuur dan een mail. Of bel naar 14 010.