‘Nieuwe Energie voor Groenoord’

Woont u in Groenoord? Dan woont u in de wijk die mogelijk als eerste aardgasvrij wordt gemaakt in 2030. Dit kost veel tijd, daarom beginnen we nu al. We noemen dit project ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’. Samen met onze partners woningcorporatie Woonplus, provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin hebben we de duurzame alternatieven voor aardgas onderzocht. Er zijn al veel onderzoeken (rapporten DWA en Over Morgen) gedaan naar technieken, kosten en mogelijkheden om dit te kunnen betalen. Wat we op dit moment weten, is dat uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van een warmtenet de meest geschikte oplossing is om aardgas te vervangen. Samen met woningeigenaren onderzoeken we op dit moment ook de mogelijkheid om grondgebonden woningen elektrisch te verwarmen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voor de zomer 2019  geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces. Volgens planning zal de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2020 een besluit nemen.

Schiedammers betrekken

De gemeente Schiedam en de partners vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Groenoord nauw betrokken worden bij dit project. Al vanaf de start van het project is de Wijk Energiek Groep nauw betrokken, als klankbordgroep en vertegenwoordiging van wijkbewoners. Eerder gaven ze al hun advies. 

In de maanden februari en maart 2019 zijn er daarom diverse gesprekken met de stad geweest. Het eerste gesprek met de gemeenteraad vond plaats in februari 2018. Op 14 mei 2019 is er een inloopbijeenkomst in het Stadskantoor geweest. Hierbij zijn alle Schiedammers welkom. Op Nieuwe Energie voor Schiedam leest u meer informatie over het project.

Meer informatie?

Heeft u vragen over aardgasvrij wonen? Mail dan naar nieuwe.energie@schiedam.nl. Of bel naar 14 010.