'Nieuwe Energie voor Groenoord’

Woont u in Groenoord? Op 15 december 2020 besloot de gemeenteraad dat Groenoord aardgasvrij wordt. We noemen dit project ‘Nieuwe Energie voor Groenoord’. De voorbereidingen voor het aanleggen van een warmtenet voor het vervangen van aardgas zijn inmiddels gestart. Het is de bedoeling dat de wijk Groenoord in 2030 is aangesloten op het warmtenet. Bekijk de planning en de woonlasten voor huurders en kopers (pdf 8,5 mb).

Schiedammers betrekken

De gemeente Schiedam en de partners vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Groenoord nauw betrokken worden bij dit project. Al vanaf de start van het project werd de Wijk Energiek Groep (WEG) nauw betrokken, als klankbordgroep en vertegenwoordiging van wijkbewoners.

Op de website Nieuwe Energie voor Schiedam leest u meer over het project.

Kansen voor West

Het project Nieuwe Energie voor Groenoord heeft een subsidie ontvangen vanuit ‘Kansen voor West’. Dit is een samenwerkingsverband van vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht partijen hebben gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Meer informatie?

Heeft u vragen over aardgasvrij wonen? Stuur dan een mail. Of bel naar 14 010.