Verkeer en mobiliteit

Fietsen

Fietsen

Meer weten over fietsen in Schiedam?

RVV ontheffing

RVV ontheffing

Regel op tijd een RVV ontheffing als u een weg waar een inrijverbod geldt, een fietspad of voetpad moet inrijden.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

De VerkeersveiligheidBox is er om de Schiedamse straten veiliger te maken.

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Om de bereikbaarheid van Schiedam te verbeteren en de parkeerdruk te beperken wordt samen met bedrijven en bewoners naar oplossingen gezocht. Ook worden plannen gemaakt om te komen tot duurzame mobiliteit.