Soms komt het voor dat u niet kunt voldoen aan een inrijverbod. Bijvoorbeeld in verband met een verhuizing. Of als u een weg tijdelijk wilt afsluiten in verband met een verbouwing, of als u een fietspad of voetpad moet inrijden. In bepaalde situaties kunt u in aanmerking komen voor een RVV ontheffing. 

Wegenverkeerswet

De regelgeving rondom verkeer is in de Beleidsregels ontheffingen Wegenverkeerswet vastgelegd. Hier moet iedereen zich aan houden. In bijzondere gevallen kunt u ontheffing krijgen van bepaalde regels uit deze wet.

Kosten

  • Voor de aanvraag van een RVV ontheffing worden legeskosten in rekening gebracht van € 103,50 per ontheffing per jaar
  • Een tijdelijke ontheffing van 1 dag kost € 43,50 en een van 2 dagen tot 1 maand kost € 48,10

Vraag de aanvraag voor een ontheffing minimaal vier weken van te voren aan. Bedrijven/organisaties kunnen ook zonder e-herkenning een aanvraag indienen.