21-12-2022 — 

De gemeente Schiedam start in maart 2023 de proef Camerahandhaving kentekens in de Hoogstraat en een deel van het Broersveld. Wij willen zorgen voor een leefbare, gezonde en veilige binnenstad. Daarom is een deel van de binnenstad voetgangersgebied. Vrachtwagens, busjes, auto’s, scooters, brom- en snorfietsen mogen hier alleen op bepaalde tijden stapvoets rijden om te laden en lossen. Toch rijdt er buiten deze tijden regelmatig gemotoriseerd verkeer door het voetgangersgebied. Ondernemers, bewoners en bezoekers in de Hoogstraat hebben hier last van. Met deze proef camerahandhaving willen we dit verminderen. 

Proef van 1 jaar

Wethouder Frans Hamerslag is blij met de maatregel: ‘‘We willen de verblijfskwaliteit van het openbaar gebied versterken en geven voorrang aan langzaam verkeer. Daarom zetten wij in op een autoluwe binnenstad, waarbij we ook ander gemotoriseerd verkeer van de Hoogstraat en het Broersveld willen weren.’’ Gemotoriseerd verkeer mag alleen tussen 7.00 en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 17.30 en 19.00 uur ’s avonds in de Hoogstraat en het Broersveld rijden. Begin 2023 plaatst de gemeente 4 camera’s die kentekens van voertuigen registreren zodra deze een straat inrijden op momenten dat dit niet is toegestaan. De proef start vervolgens in maart. Overtreders ontvangen eerst een brief met een waarschuwing. Na de gewenningsperiode van een maand ontvangen zij bij een tweede overtreding een boete van € 150,- van het Centraal Justitieel Incassobureau. De proef duurt 1 jaar en geeft inzicht in hoe de camera’s functioneren. De gemeente Schiedam neemt deze resultaten mee in de beslissing voor een definitieve situatie.

Buitengewoon opsporingsambtenaren blijven aanwezig

In sommige gevallen kunnen bestuurders van vrachtwagens, busjes, auto’s en bromfietsen een ontheffing aanvragen om buiten de venstertijden door de straat te rijden en te laden en lossen. Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance), fietsen en scootmobielen mogen altijd in het voetgangersgebied rijden. Buitengewoon opsporingsambtenaren blijven aanwezig in het gebied om onder andere overlastzaken te controleren en aan te pakken. Ondernemers, bewoners en passanten in de Hoogstraat en het Broersveld worden vóór de start van de proef geïnformeerd. Wilt u meer weten? Bekijk dan de antwoorden op vragen over de proef Camerahandhaving kentekens in de binnenstad.