Verkeersbesluiten

Voor verkeersmaatregelen of aanwijzen van bijzondere parkeerplaatsen, zoals gehandicaptenparkeerplaatsen en oplaadplekken voor elektrische voertuigen, moet een verkeersbesluit genomen worden. Deze besluiten zijn terug te vinden op Overheid.nl. Tegen deze besluiten kan bezwaar gemaakt worden.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van berichten over uw buurt? Dan kunt u zich hier aanmelden.

Beleidsregels en verordeningen

Over het parkeerbeleid, zoals de verlening van parkeervergunningen en betaald parkeren, zijn beleidsregels en verordeningen vastgesteld.

Beleid

Op 3 november 2020 is de 'Mobiliteitsvisie van Schiedam Op weg naar de toekomst' vastgesteld door de raad. Deze Mobiliteitsvisie geeft inzicht in hoe we de komende jaren tot een toekomstbestendig, duurzaam en veilig bereikbaar Schiedam komen.

Mobiliteitsnormen 2022

In het kader van de Mobiliteitsvisie zijn de Mobiliteitsnormen Schiedam 2022 vastgesteld.