De luchtkwaliteit is een aandachtpunt in Schiedam. Als inwoner kunt u meehelpen aan een betere luchtkwaliteit. In de winter komen bij het gebruik van een houtkachel of open haard stoffen vrij, zoals fijnstof. Deze stoffen zijn slecht voor de gezondheid. De rook die zich hierbij ontwikkelt is voor iedereen ongezond. Maar vooral voor ouderen en kinderen, en mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. 

Uitgeschreven tekst afbeelding: houtstook bij houtkachel en open haard.

Stookalert

Soms zijn er slechte weersomstandigheden of is er sprake van een slechte luchtkwaliteit. In deze gevallen kunt u beter geen hout stoken. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft dan een stookalert af. U kunt u aanmelden voor het stookalert.

Houtstook: wist u dat?

  • Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters
  • Veel mensen schade aan hun gezondheid krijgen door fijnstof door houtstook? Zoals klachten aan luchtwegen, hart en bloedvaten, en stress door langdurige geuroverlast
  • Rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
  • Het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
  • De uitstoot van fijnstof door houtstook is gelijk gebleven, terwijl die van het wegverkeer is afgenomen?

Wat doet de gemeente?

Op dit moment voldoen we aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Maar ook in 2030 wil de gemeente voldoen aan de strengere regels van de Wereldgezondheidorganisatie. Het verbeteren van de luchtkwaliteit staat ook in ons Actieplan luchtkwaliteit & geluid 2019-2022. Ook tekenen we in januari 2020 samen met Rijksoverheid, Provincies en andere gemeenten het Schone Lucht Akkoord (SLA). Zo zetten we ons samen met andere organisaties in voor een gezondere leefomgeving voor Schiedammers. Daarnaast wil de gemeente in 2030 voldoen aan de strengere regels van de Wereldgezondheidsorganisatie.