Geluid- en luchtkwaliteit

Verbeteren van luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is in Nederlandse steden sterk verbeterd sinds de jaren negentig. Door het aanpakken van de uitstoot is de lucht schoner geworden. Goed nieuws dus voor de gezondheid en leefkwaliteit in steden. Intussen wordt wel steeds duidelijker dat fijnstof (vooral het ultrafijne deel daarvan) veel schadelijker is voor de gezondheid dan men altijd dacht. Van alle gevaren die het verkeer veroorzaakt, is fijnstof veruit de belangrijkste boosdoener. Het is dus heel belangrijk om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. In de 'Wet milieubeheer' staan regels over de luchtkwaliteit. Hierin zijn ook normen opgenomen voor de hoeveelheid fijnstof en de hoeveelheid stikstofdioxide.  

Wat kunt u zelf doen

U kunt zelf bijdragen aan een betere luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld door minder vaak de auto te gebruiken en in plaats daarvan te reizen met het openbaar vervoer of de fiets. Reist u toch met de auto, dan kunt u uw reis een stuk schoner maken:

  • Controleer maandelijks de bandenspanning van uw auto. Dit kan tot vijf procent brandstof per jaar schelen
  • Kies voor een elektrische of hybride auto, of een A- en B-gelabelde auto
  • Als u voor een dieselauto kiest, gebruik dan een roetfilter
  • Deel uw auto, denk bijvoorbeeld aan carpoolen
  • Laat de motor niet te lang stationair draaien
  • Trek gelijkmatig op en rol uit in de versnelling

Actieplan luchtkwaliteit 

De gemeente heeft een Actieplan Lucht en Geluid 2018-2022 (pdf 2,80 MB) opgesteld.

Meetresultaten in uw woonomgeving

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) meet jaarlijks de luchtkwaliteit. Zo wordt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland in kaart gebracht. Om de luchtkwaliteit gericht te verbeteren, is actuele informatie van groot belang. In Schiedam wordt de luchtkwaliteit berekend met modellen, bijvoorbeeld op basis van verkeersgegevens, maar ook gemeten. Dit gebeurt in het meetstation van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) aan de Alphons Ariënsstraat. Deze gegevens zijn openbaar en worden elk uur geactualiseerd.
De gemeente heeft sinds 2014 ook metingen op diverse locaties in de stad laten uitvoeren. Volg de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in gemeente Schiedam via NSL-monitoring.

Klachten

Heeft u last van fijnstof of geurhinder? Neem dan contact op met de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond.