"Afbeelding van de voorkant van de Economische visie"

Schiedam heeft een uitstekende positie in een economisch sterke regio. De stad biedt kansen voor economische ontwikkeling dankzij onder meer kwaliteiten van arbeidskapitaal, clusters en type bedrijvigheid, ligging, bereikbaarheid en een onderscheidend profiel in het netwerk van de metropoolregio.

Met het optimaal benutten van aanwezige kansen, ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers, investeerders, bewoners en bezoekers. Ook kan de lokale én regionale economie duurzaam ontwikkelen. We werken aan een stad met sterke (maak)clusters en innovatieve vormen van samenwerking, tegen de achtergrond van rijke historie en een plezierige woon- en leefomgeving waar altijd wat te beleven is.   

De gemeente werkt samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en andere partners aan de economische ontwikkeling van stad en regio. De koers van de gemeente Schiedam op weg naar een levendige(r) en sterke(re) economie is beschreven in de Economische Visie: kansen voor Schiedam.

Economische Visie

De Economische Visie is begin november 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De looptijd van deze visie is 10 jaar.

De wens is om de rijke historie van de stad en de aanwezige ambachtelijke en innovatieve maakindustrie, nog beter op de kaart te zetten. Dit helpt het vestigingsklimaat voor ondernemers verder te versterken. ‘Maken en Beleven’ is de focus van de gemeente om kansen te benutten.

Doelen

De Economische visie bevat voor drie groepen specifieke doelen. Wij willen: ondernemers een sterk vestigingsklimaat bieden; bewoners voldoende werkgelegenheid en voorzieningen bieden en bezoekers de mogelijkheid bieden aantrekkelijke faciliteiten te genieten.

Focusonderwerpen 

Bij de inzet van de gemeente ligt de focus met name op:

  • digitalisering en innovatie;
  • dienstverlening en samenwerking;
  • circulariteit/duurzaamheid;
  • wederzijdse aansluiting van onderwijs- en arbeidsmarkt;  
  • vrijetijdsbesteding en ruimte voor ondernemen.  

De Schiedamse binnenstad, het SchieDistrict, de Havens en Nieuw-Mathenesse worden vanuit eigen kracht en kwaliteiten doorontwikkeld tot hoogwaardige milieus voor wonen, werken en verblijven.

Gebruik van de visie

Deze visie is een gemeentelijk handelingsperspectief. Het beschrijft uitgangspunten voor bijvoorbeeld bestemmingen en projecten of programma’s gericht op onderwijs.

De visie biedt het bedrijfsleven en partners een zogeheten wenkend perspectief: het beschrijft kansen en mogelijkheden voor en van de stad en laat zien hoe de gemeente deze kansen wil (helpen) benutten.     

De praktische vertaling van de visie in een Uitvoeringsprogramma wordt opgesteld in samenspraak en samenwerking met stakeholders en partners op specifieke onderwerpterreinen.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze accountmanagers.