Nieuw-Mathenesse verandert naar een modern, stedelijk en gastvrij gebied om te wonen, werken en ontspannen

Nieuw-Mathenesse is een bedrijventerrein vlakbij de historische binnenstad en gelegen aan het water. Het gebied heeft een rijke historie door onder andere de glas- en de jeneverindustrie. De gemeente Schiedam werkt aan de voorbereidingen om dit gebied te veranderen naar een levendige, groene, autoluwe en moderne plek. Een gebied om te wonen, te werken en te ontspannen. De wensen en uitgangspunten staan in het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse dat in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit Ruimtelijk Raamwerk geeft een weergave van hoe dit gebied er in 2035 uit komt te zien.

Een nieuw stadsdeel

Over ongeveer vijftien jaar is het noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse een modern, stedelijk en gastvrij gebied om in te wonen, te werken en te ontspannen. Een nieuw stadsdeel waar de geschiedenis van de glasindustrie en het heden van de jeneverindustrie zichtbaar is. Nieuw-Mathenesse is onderdeel van het Dutch Distillers District, de bakermat van gedistilleerd. Er zijn nieuwe verbindingen met de historische binnenstad en het omliggende water. Door het toevoegen van horeca, groene wandelpaden en het stadspark Glaspark is dit gebied straks aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven en voor zowel toekomstige bewoners als voor bezoekers. Het Glaspark verbindt de nieuwbouwwoningen, het industrieel erfgoed, de distilleerders en de verborgen binnentuinen met elkaar. 

We onderzoeken de mogelijkheid om een hotel te bouwen rond en boven op de silo’s van de glasfabriek, inclusief voorzieningen zoals een restaurant. Ook voeren we gereguleerd parkeren in, onderzoeken we de bouw van een parkeergarage en zorgen we voor een veilige verkeersdoorstroming. 

4 Deelgebieden

Bij de vernieuwing van Nieuw-Mathenesse kijken we goed waar de kansen liggen op economisch gebied, bij bestaande bedrijven en de omgeving. Zo delen we Nieuw-Mathenesse in 4 deelgebieden in, ieder met een eigen karakter:
 

Nieuw-Mathenesse plattegrond

Deelgebied Glasbuurt

In de Glasbuurt komen 1.200 woningen, waarvan minimaal 30% sociale verhuur, 70% voornamelijk koopwoningen in het midden en hogere segment en circa 80 seniorenwoningen. Ook komt er ruim 31.000 m2 ruimte voor bedrijven, horeca, maatschappelijk, persoonlijke dienstverlening, cultuur en ontspanning. We zetten met deze ontwikkeling een belangrijke eerste stap van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken en beleven in Nieuw-Mathenesse en de landelijke woningnood. Om dit mogelijk te maken moeten we het huidige bestemmingsplan aanpassen. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden, en waar een gebouw of grond voor gebruikt mag worden. Het bestemmingsplan aanpassen doen we in 2 fases: Glasbuurt West is het voormalige Glasfabriekterrein en het VROM-terrein (direct naast de toegang tot Nieuw-Mathenesse vanaf de Koemarkt), en Glasbuurt Oost is de Van Deventerdriehoek.

Glasbuurt West

De monumentale gebouwen van de voormalige glasfabriek blijven bestaan en zorgen voor het behoud van de geschiedenis van het gebied. Het overige deel van de bebouwing wordt gesloopt. Op het terrein worden de komende jaren ruim 700 woningen gebouwd. Ook is er ongeveer 25.000 m2 ruimte voor bedrijven en horeca.

Ontwikkelaars Blauwhoed en Dudok starten naar verwachting binnen enkele maanden met de verkoop van het eerste nieuwbouwproject genaamd ENTREE. Dit zijn 75 diverse woningen van appartementen en herenhuizen tot gezinswoningen. Als de vergunning voor het eerste bouwplan verleend is, starten de ontwikkelaars begin 2025 met bouwen. Kijk voor meer informatie over de nieuwebouwwoningen op het Glasfabriekterrein op De Glasfabriek Schiedam | Genieten Geblazen.
Voordat de gebiedsontwikkeling start, zorgen de projectontwikkelaars Blauwhoed en Dudok voor een tijdelijke invulling van het terrein. Zo zijn er nu allerlei kleine bedrijven gevestigd en er vinden evenementen plaats zoals het International Dutch Distillers Festival (IDDF) en tentoonstellingen.

Glasbuurt Oost

In Glasbuurt Oost komen maximaal 500 woningen en 14.000m2 werken. Voor Glasbuurt Oost gaan we begin 2024 op zoek naar een marktpartij die dit gebied gaat ontwikkelen.

Deelgebied Distilleercluster

Nieuw-Mathenesse is onderdeel van het Dutch Distillers District, dat zich uitstrekt langs de Buitenhaven, de Lange Haven en de Schie. In Nieuw-Mathenesse en aan de Buitenhaven zijn 7 Schiedamse distillateurs gevestigd en/of produceren zij hun producten. Bij de ontwikkeling van Nieuw-Mathenesse willen wij het distilleercluster behouden om het Dutch Distillers District te versterken. De historie van de glasindustrie blijft zichtbaar en ook de distillateurs willen we zichtbaar maken in de buitenruimte. Vanuit de Distillers Academy organiseert een aantal distillateurs verschillende tours, workshops en proeverijen. We willen de arrangementen rond gedistilleerd nog verder uitbreiden en ruimte bieden voor passende evenementen. Daarnaast onderzoeken we hoe we het Dutch Distillers District nog verder kunnen versterken.

Deelgebieden Gusto en Nieuwe Maas

De deelgebieden Gusto en Nieuwe Maas blijven werkgebieden zoals is afgesproken in het Bestuurlijk Woon-Werk Akkoord met de provincie Zuid-Holland en bepaald in het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse. Deze gebieden veranderen naar een modern en duurzaam bedrijventerrein. We kijken in deze gebieden naar het verbeteren van de omgeving, verdichting en verduurzaming. Daarom zijn we gestart met het aanvullen van het Ruimtelijk Raamwerk Nieuw-Mathenesse voor deze twee deelgebieden, zodat we medio 2024 deze ook kunnen vaststellen.

Erfpacht bedrijven

Met het Ruimtelijk Raamwerk is er duidelijkheid gekomen voor de inrichting van de Nieuw-Mathenesserstraat, Couwenhovenstraat, Van Deventerstraat en Van Cleeffstraat (ook wel aangeduid als de Van Deventerdriehoek). Voor vragen hierover kunnen ondernemers contact opnemen met Marieke van der Linde-Groot, accountmanager bedrijven.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de nieuwebouwwoningen op het Glasfabriekterrein op De Glasfabriek Schiedam | Genieten Geblazen. Heeft u algemene vragen over het project of over de gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met de gebiedsontwikkelaar Ben van de Ven. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en andere alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Mildred Maharaj.