Privacy & Copyright

Wat betekent de AVG voor de gemeente Schiedam?

De gemeente Schiedam gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de gemeente om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht, die inhoudt dat de gemeente aan de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.

De gemeente doet dat door onder andere:

 • Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten
 • Bewustwordingsprogramma’s informatieveiligheid en privacy
 • Privacybeleid 
 • Verwerkingenregister
 • Register van datalekken
 • Privacy Impact Analyse
 • Rechten van betrokkenen
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Schiedam is volgens de AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection Officer (FG of DPO) aan te stellen. De FG is de heer A.J. Tijhof. Neem contact met hem op.

Meld een zwakke plek

Wij werken graag met u samen om uw gegevens en onze systemen beter te kunnen beschermen. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan beveiliging kan er een zwakke plek zijn die u per ongeluk tegenkomt of waar u actief naar op zoek was. Natuurlijk horen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken
 • Geen misbruik te maken van een zwakheid door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus
 • Het probleem niet te delen met anderen totdat het is opgelost
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn

Wat wij beloven

Wij behandelen uw melding serieus en vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop zijn politie en justitie, in geval van aangifte of indien wij hier opdracht voor krijgen. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten.

We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We voelen ons moreel verplicht om aangifte te doen op het moment dat we het vermoeden hebben dat u de zwakheid of gegevens misbruikt, of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij denken graag mee bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Copyright

© Copyright: De elementen van deze website zijn eigendom van de gemeente Schiedam. Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de gemeente. Teksten, illustraties, lay-out en buttons van de website zijn © copyright van de gemeente Schiedam. Gebruik van teksten is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

Cookies

De gemeente Schiedam maakt gebruik van cookies. Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website hebben geen akkoord nodig.
Wij gebruiken cookies voor het registreren van bezoekerscijfers en om schiedam.nl te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het digitaal loket, waardoor de website tijdelijk uw gegevens onthoudt als u een product of dienst aanvraagt of een afspraak maakt. Wij gebruiken cookies niet om gegevens aan derden te verstrekken. Uw IP-adres wordt niet bij ons opgeslagen.