Wanneer dien je een klacht in?

  • Bent u niet tevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan door de gemeente Schiedam?
  • Is er sprake van overschrijding van termijnen?
  • Of heeft de gemeente fouten gemaakt?

Dien dan een klacht in:

  • Wees bij het indienen van uw klacht zo volledig mogelijk
  • Soms is het handig als u kopieën van brieven of documenten bijvoegt
  • Bekijk het klachtenprotocol van de gemeente Schiedam

De gemeente probeert zo snel mogelijk met u een oplossing te vinden en handelt uw klacht binnen 6 weken af.

Klachten over jeugdzorg, welzijn en werk

Heeft u zorgen en/of klachten die te maken hebben met jeugd(zorg), welzijn en werk? Neem dan contact op met de ambtenaar waar het om gaat. Lukt dat niet? Neem dan contact op met de gemeente.

Klachten over WOT of ROGplus

Heeft u een klacht over de manier waarop u door het WOT of ROGplus, uitvoering Wmo, bent behandeld? Neem dan contact op met:

  • WOT: 010 316 00 99, doordeweeks van 8.00 tot 20.00 uur of via @email
  • ROGplus: 010 870 11 11, maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag tot 12:00 uur, of via @email

Leidt dit niet tot een oplossing? Dien dan een officiële klacht in. 

Ontevreden?

Bent u niet tevreden over de oplossing van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Bent u ontevreden met het algemene beleid van de gemeente? Geef dit door via het contactformulier. Of stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders of naar een lid van de gemeenteraad. De brief kunt u sturen naar: gemeente Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.