Klachten en bezwaren

Klacht indienen

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over ons gedrag of over ons werk? Laat het ons weten. Klachten houden de gemeente scherp.

Dwangsom

Dwangsom

De gemeente moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Vaak heeft u recht op een dwangsom als niet op tijd wordt beslist.

Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

Bent u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? U kunt hiertegen bezwaar indienen.

Aansprakelijkheid bij schade

Aansprakelijkheid bij schade

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u vindt dat u schade heeft geleden door toedoen van de gemeente.