Klacht indienen

Bent u niet tevreden over ons gedrag of over ons werk? Laat het ons weten. Klachten houden de gemeente scherp.

Dwangsom

De gemeente moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Vaak heeft u recht op een dwangsom als niet op tijd wordt beslist.

Bezwaarschrift indienen

Bent u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? U kunt hiertegen bezwaar indienen.