De gemeente moet zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt  in alle Europese landen. Door de AVG krijgt iedereen onder andere de mogelijkheid om de eigen gegevens in te zien bij organisaties. Volgens de AVG heeft u bijvoorbeeld onderstaande rechten.

  • Inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG)
  • Herstel (rectificatie) en aanvulling (artikel 16 AVG)
  • Beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  • Een menselijke blik bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 22 AVG)
  • Het maken van bezwaar tegen een gegevensverwerking (artikel 21 AVG)
  • Dataportabiliteit (het op uw verzoek doorgeven van persoonsgegevens) (artikel 20 AVG)
  • Vergetelheid (uw gegevens te laten wissen) (artikel 17 AVG)

Vraag met uw DigiD één van de rechten aan in het digitaal loket. Zoek naar rechten van betrokkenen in het digitaal loket