De gemeente Schiedam respecteert de privacy van de bezoekers van de website. We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u geeft altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Schiedam verwerkt persoonsgegevens over u. Dit komt omdat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u uw gegevens aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt de gemeente Schiedam mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden mogelijk verwerkt:

 • Burgerservicenummer
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Inkomensgegevens

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • De gemeente Schiedam verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak
 • Verzenden van een (nieuws)brief
 • Verzenden en ontvangen van beveiligde berichten van Zivver
 • Contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Kwaliteitsverbetering klantgesprekken

Bewaartermijn

De gemeente Schiedam bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals benoemd in de archiefwet.

Voor de opgenomen telefoongesprekken geldt dat deze 90 dagen na opname wordt vernietigd.

Delen met derden

De gemeente Schiedam verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of uitvoering van onze taken. Met derden die uw gegevens nodig hebben in opdracht van de gemeente Schiedam sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Schiedam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw gegevens.

Beveiliging

Gemeente Schiedam neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen. De beveiligingsnormen zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO),

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dien hiervoor online een verzoek in met DigiD.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren. En moet kunnen aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen ook echt van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Beeldgebruik

Wij maken gebruik van foto’s en video’s om te communiceren over onze stad. We vinden het waardevol om mensen te laten zien in deze beelden. Wij vinden de privacy van mensen hierbij belangrijk. Daarom hebben we hiervoor richtlijnen opgesteld. Lees hier meer over beeldgebruik.

Camerahandhaving kentekens Hoogstraat

Bestuurders van vrachtwagens, bestelauto’s, personenauto’s, motorfietsen en brom- en snorfietsen mogen alleen tussen 7.00 uur en 11.00 uur en tussen 17.30 uur en 19.00 uur laden en lossen in de Hoogstraat. Vanaf 13 maart 2023 registeren vier camera’s in de Hoogstraat en een deel van het Broersveld kentekens van voertuigen die door de straat rijden op momenten dat dit niet mag. De gemeente gaat zorgvuldig om met de (kenteken)gegevens. Bevoegde BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) bekijken de foto’s in een beveiligde omgeving en gaan hier vertrouwelijk en integer mee om. De gemeente wist direct de gegevens van voertuigen (foto en kenteken) die tijdens de venstertijden de Hoogstraat inrijden en van ontheffing houders. Bij een overtreding slaat de gemeente de foto, het kenteken, tijdstip en de locatie van de overtreding op. Dit doen we in een beveiligde omgeving en maximaal 5 jaar. In onze privacyverklaring leest u hier mee over. Lees meer over camerahandhaving kentekens Hoogstraat

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Schiedam is volgens de AVG verplicht een Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection aan te stellen. De FG is de heer H. de Waal. Neem contact met hem op.

Meld een zwakke plek

Wij werken graag met u samen om uw gegevens en onze systemen beter te kunnen beschermen. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan beveiliging, kan er een zwakke plek zijn die u per ongeluk tegenkomt of waar u actief naar op zoek was. Natuurlijk horen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken
 • Geen misbruik te maken van een zwakheid door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus
 • Het probleem niet te delen met anderen totdat het is opgelost
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn

Wat wij beloven

Wij behandelen uw melding serieus en vertrouwelijk. We delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden. Een uitzondering hierop zijn politie en justitie in geval van aangifte. Of als wij hier opdracht voor krijgen. In berichtgeving over het probleem dat u heeft gemeld zullen wij, als u dit wilt, uw naam vermelden als de ontdekker. Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten.

We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We voelen ons moreel verplicht om aangifte te doen op het moment dat we het vermoeden hebben dat u de zwakheid of gegevens misbruikt. Of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online omgeving niet tot aangifte zal leiden. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en alle betrokken partijen op de hoogte te houden. Wij denken graag mee bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Copyright

© copyright: de elementen van deze website zijn eigendom van de gemeente Schiedam. Gebruik door derden is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de gemeente. Teksten, illustraties, lay-out en buttons van de website zijn © copyright van de gemeente Schiedam. Gebruik van teksten is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.

Cookies

De gemeente Schiedam maakt gebruik van cookies. Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website hebben geen akkoord nodig.

Waarvoor cookies?

Wij gebruiken cookies voor het registreren van bezoekerscijfers en om schiedam.nl te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het digitaal loket. Hierdoor onthoudt de website tijdelijk uw gegevens als u een product of dienst aanvraagt of een afspraak maakt. Wij gebruiken cookies niet om gegevens aan derden te verstrekken. Uw IP-adres wordt niet bij ons opgeslagen.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan online contact op. Wilt u meer weten over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan? Informatie vindt u in ons privacybeleid.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? Dan heeft u volgens de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.