22-12-2021 — 

De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en de Huurders Organisatie Woonplus (HOW) hebben afspraken voor 2022 en 2023 gemaakt over het wonen in sociale huurwoningen in Schiedam. Afgelopen dinsdag 7 december hebben wethouder Antoinette Laan (wonen), directeur-bestuurder Emile Klep (Woonplus) en Said Ali van de huurdersbelangenorganisatie (HOW Schiedam) hun handtekening onder deze prestatieafspraken gezet. De afspraken sluiten aan bij de Woonvisie en helpen mee om de doelen uit deze visie te behalen. Het gaat hierbij onder andere om het gelijk houden van het aantal sociale huurwoningen, het helpen van inwoners om een beter passende woning te vinden en het aantrekkelijker maken van wijken om in te wonen.

In de afspraken is ook specifieke aandacht voor extra seniorenwoningen, voor bijzondere doelgroepen en voor extra ondersteuning voor huishoudens die het niet alleen af kunnen. Daarnaast is er ook aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. We blijven gezamenlijk ondermijning en woonoverlast aan pakken en inzetten op preventie. Bekijk de volledige prestatieafspraken