04-11-2020 — 

De gemeenteraad heeft dinsdag 3 november 2020 het Klimaatbeleid vastgesteld. Ook ging de gemeenteraad akkoord met de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hiermee zet Schiedam een stap naar een aardgasvrije toekomst. In dit plan staat globaal aangegeven wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ook staat hierin wat per wijk de alternatieven zijn voor aardgas.

In het Stappenplan “Richting aardgasvrije stad” (pdf 1MB) staat beknopt aangegeven wat dit betekent. Bent u benieuwd wat u hierin kan betekenen? Voor informatie en advies over het aardgasvrij maken van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering.