Werk en inkomen

Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning

Hier leest u alles over bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, kindregelingen, hulp bij formulieren invullen en het Open leerwerkcentrum.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Servicepunt Vrijwilligerswerk. Informatie over vrijwilligerswerk voor de gemeente Schiedam.

Inburgeren

Inburgeren

Inburgeringsexamen en inburgeringscursussen.