Wat is inburgering?

Bent u afkomstig uit een land buiten de Europese Unie en wilt u voor langere tijd in Nederland wonen? U moet dan een inburgeringstraject volgen. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen. Aan het einde van het traject doet u een examen.

Meer informatie kunt u vinden op Inburgeren.nl. 

Nederlandse taallessen

In de gemeente Schiedam worden door verschillende scholen inburgeringscursussen georganiseerd. 

U wilt inburgeren en zoekt een geschikte school? Kijk dan op Blik op Werk

Ook kunt u informatie kunt bij het DigiTaalhuisHet DigiTaalhuis vindt u in de Bibliotheek in de Korenbeurs aan de Lange Haven 145 in Schiedam.

De Participatieverklaring

De participatieverklaring is onderdeel van de Inburgering. Hierin leert u over de waarden en normen van Nederland. Bijvoorbeeld gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft aan wie het participatieverklaringstraject moet volgen. Deze inburgeringsplichtigen krijgen van DUO een brief waarin staat wanneer het participatietraject start en wanneer zij klaar moeten zijn. Het gaat om asielmigranten, maar ook om migranten die naar ons land komen voor gezinsvorming of gezinshereniging. U bent verplicht het participatietraject te volgen. Meer informatie over de participatieverklaring vindt u op de website van DUO.

Voor het participatieverklaringstraject krijgt u binnen enkele maanden na de startdatum van de verblijfsvergunning een uitnodiging van de gemeente. In deze uitnodiging staan de data voor de lessen over de participatieverklaring. Na het volgen van de lessen moet u uw handtekening zetten op de participatieverklaring. Deelnemers in Schiedam  betalen geen eigen bijdrage.

Heeft u vragen over het Participatieverklaringstraject in Schiedam? Dan kunt u terecht bij de contactpersoon van de gemeente Schiedam. Deze is telefonisch te bereiken via het Klant Contact Centrum. Of stuur een bericht.