Verhuist u binnen Schiedam? Of verhuist u van een andere gemeente naar Schiedam? Dan moet u binnen vijf werkdagen uw nieuwe adres doorgeven. U hoeft zich niet uit te schrijven bij uw oude gemeente.

Voor sommige woonadressen in de gemeente Schiedam heeft u een huisvestingsvergunning nodig.

Verhuizing doorgeven:

Uw verhuizing doorgeven kan op twee manieren.

 • Regel uw verhuizing online met uw DigiD. Of:
 • Kunt u geen afspraak maken met uw DigiD? Bel dan naar 14 010 voor een afspraak om langs te komen aan de balie. 

Let op: u kunt uw verhuizing maximaal vier weken voor de verhuisdatum doorgeven.

Gaat u verhuizen buiten het betaald parkeren gebied, dan heeft u geen recht meer op een parkeervergunning.
Deze wordt door ons beëindigd vanaf de dag van uw verhuizing.

Regelen met DigiD

Wie kan de verhuizing online doorgeven:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen verhuizen)
 • Ouder(s) voor inwonende kinderen (alleen als zij samen verhuizen)
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen verhuizen)

Afspraak

Wie kan de verhuizing doorgeven aan de balie:

 • Iedereen van 16 jaar en ouder voor zichzelf
 • Samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar
 • De ouder, voogd of verzorger voor kinderen tot 16 jaar
 • Ouder(s) voor inwonende kinderen 
 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als zij samen verhuizen)
 • De curator voor een persoon die onder curatele staat
 • Het hoofd van de instelling voor personen die in een instelling verblijven
 • Iemand die u gemachtigd heeft de verhuizing voor u door te geven

Meenemen

Eigen huur- of koopwoning?

 • Het formulier adreswijziging (pdf 123 kB)
 • Een huurcontract of de akte van levering
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Wanneer noodzakelijk: de huisvestingsvergunning

Gaat u met iemand samenwonen of bij iemand inwonen?

Let op!

Gaat u bij iemand inwonen en heeft de hoofdbewoner de woning van Woonplus gehuurd? Dan moet u ook toestemming voor inwoning vragen aan Woonplus. U moet het onderste gedeelte van het toestemmingsformulier door Woonplus laten invullen voordat u uw verhuizing aan ons doorgeeft. Dit geldt niet voor minderjarigen.

Als u iemand machtigt

 • Het bovenstaande formulier adreswijziging
 • Het machtigingsformulier (pdf 123 kB)
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en een (kopie) geldig identiteitsbewijsde gemachtigde