Uittreksels en verklaringen

Uittreksel Basisregistratie Personen

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) is een verklaring waarop uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats staan.

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

Uittreksel of afschrift Burgerlijke stand

Een uittreksel of afschrift van de Burgerlijke stand (ook wel akte Burgerlijke stand) bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding.

Bewijs van leven

Bewijs van leven

Een bewijs van leven is een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat u nog in leven bent.

Attestatie de vita

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is het schriftelijke bewijs dat u in leven bent. Dit bewijs is internationaal geldig, in tegenstelling tot een bewijs van leven.

Bewijs Nederlanderschap

Bewijs Nederlanderschap

Het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

Garantverklaring

Garantverklaring

Sommige buitenlandse bezoekers hebben voor een bezoek aan Nederland een visum nodig. Soms is hiervoor een garantverklaring vereist.

Persoonslijst

Persoonslijst

Een afschrift van de persoonslijst is een uitdraai van de gegevens die in de BRP staan.

Verklaring onder ede of belofte

Verklaring onder ede of belofte

Deze legt u af als u niet in staat bent buitenlandse documenten te tonen die nodig zijn voor het opnemen van uw persoonsgegevens in de BRP.