Bewijs van leven

Een bewijs van leven is een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt dat u nog in leven bent.

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is het schriftelijke bewijs dat u in leven bent. Dit bewijs is internationaal geldig, in tegenstelling tot een bewijs van leven.

Bewijs Nederlanderschap

Het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

Garantverklaring

Sommige buitenlandse bezoekers hebben voor een bezoek aan Nederland een visum nodig. Soms is hiervoor een garantverklaring vereist.

Persoonslijst

Een afschrift van de persoonslijst is een uitdraai van de gegevens die in de BRP staan.

Verklaring onder ede of belofte

Deze legt u af als u niet in staat bent buitenlandse documenten te tonen die nodig zijn voor het opnemen van uw persoonsgegevens in de BRP.