Een VOG is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige banen, bijvoorbeeld in het onderwijs, is de verklaring verplicht. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen, kan een bedrijf hierom vragen. U krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Bent u wel in aanraking geweest met justitie? Dan wordt bekeken hoe erg dit is voor het uitoefenen van de functie.

Hoe aanvragen

 • Uw werkgever of de instantie die de VOG van u vraagt vult het aanvraagformulier voor u in.
 • Maak een afspraak en kom met de ingevulde aanvraag langs aan de balie.

Meenemen

 • Het ingevulde aanvraagformulier VOG.
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf.

Als u iemand machtigt:

 • Het machtigingsformulier
 • Het ingevulde aanvraagformulier VOG 
 • Een (kopie) geldig legitimatiebewijs van uzelf en van degene die u machtigt

Online aanvraag door werkgever

 • Uw werkgever vraagt de VOG online voor u aan bij de dienst Justis
 • Uw werkgever heeft wel e-Herkenning nodig
 • Uw werkgever moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is en de aanvraag ondertekenen

Wanneer ontvangt u de VOG

De verklaring wordt in principe binnen vier weken naar uw huisadres gestuurd.

Kosten

 • Aan de balie: € 41,35
 • Online door uw werkgever: € 33,85 (betaling via IDEAL)

Emigratie, visum of werkvergunning

Wilt u een VOG aanvragen voor emigratie, een visum of werkvergunning? Dan gelden speciale regels. Het lukt dan niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door de buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. U moet het formulier dan zelf invullen en een officieel document van de buitenlandse organisatie bijvoegen. Dit document moet aan u (de aanvrager) gericht zijn en het doel van de aanvraag bevestigen. In het buitenland wordt een VOG vaak 'police clearance certificate' genoemd.

VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking moeten een VOG aanvragen. Sinds 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers gebruik maken op een gratis VOG

VOG voor niet-ingezetenen

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) en geen Nederlands postadres heeft, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Stuur het aanvraagformulier voor niet ingezetenen met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) in één e-mail naar: @email. De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten. Voor meer informatie zie Veelgestelde vragen onder VOG Aanvragen