Een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat iemand in leven is. Dit is bijvoorbeeld nodig omdat een buitenlands pensioenfonds of organisatie waarvan u een uitkering krijgt ernaar vraagt. U kunt dit bewijs alleen aanvragen bij de gemeente waar u woont.

Aanvragen

  • De attestatie de vita kan alleen door u persoonlijk aan de balie worden aangevraagd
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee
  • Een attestatie de vita kost €16,60.

Bewijs van leven

Voor gebruik in Nederland heeft u genoeg aan een bewijs van leven.