Een attestatie de vita kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat een buitenlands pensioenfonds u daarom vraagt. Ook andere uitkerende instanties in het buitenland kunnen u erom vragen.

Aanvragen

  • De attestatie de vita kan alleen door u persoonlijk aan de balie worden aangevraagd
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee
  • Een attestatie de vita kost €15,70.

Bewijs van leven

Voor gebruik in Nederland heeft u genoeg aan een bewijs van leven.