U kunt een uittreksel opvragen van de basisregistratie personen (BRP).

Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. Welke gegevens er op uw uittreksel vermeld staan, is afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel aanvraagt. U moet daarom bij het aanvragen het doel aangeven.

Let op! U kunt het uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. 

Via deze pagina kunt u een uittreksel op gewaarmerkt papier aanvragen.

Wilt u een uittreksel op wit papier, dan kunt u dat online via deze link aanvragen.

Wij adviseren u om van tevoren, bij de instantie waar u het uittreksel voor nodig heeft, te vragen of zij een uittreksel op wit papier accepteren voordat u deze aanvraagt.

Online aanvragen:

 • Bij de online aanvraag heeft u een DigiD-code nodig
 • Betaal via IDEAL 
   
 • Een internationaal uittreksel wordt altijd op gewaarmerkt papier afgegeven.

Aan de balie aanvragen:

 • Maak een afspraak
 • Neem een geldig identiteitsbewijs mee
 • Betaal aan de balie

Als u iemand machtigt:

 • Het machtigingsformulier (pdf 123 kB).
 • Een (kopie) geldig identiteitsbewijs van uzelf en de gemachtigde.

Geldigheid

De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor u het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

Kosten

 • Meertalig uittreksel BRP online, op gewaarmerkt papier € 13,00.
 • Meertalig uittreksel aan de balie, op gewaarmerkt papier € 19,10.