Een uittreksel is een papieren verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. U kunt een uittreksel opvragen van de basisregistratie personen (BRP). Er zijn verschillende soorten uittreksels. Daarom moet u bij het aanvragen altijd het doel aangeven. 

Op deze webpagina kunt u een uittreksel op wit papier aanvragen. Soms is een uittreksel op gewaarmerkt papier nodig. Vraag bij de instantie waarvoor u het uittreksel nodig heeft, of het uittreksel op wit papier mag of dat het op gewaarmerkt papier moet. Vraag een uittreksel op gewaarmerkt papier aan.

Let op! U kunt het uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. 

Online aanvragen:

  • Bij de online aanvraag heeft u een DigiD-code nodig
  • Betaal via IDEAL
  • Een internationaal uittreksel wordt altijd op gewaarmerkt papier afgegeven.

Geldigheid

De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor u het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

Kosten