Als bewoner wilt u graag prettig kunnen wonen in uw huis, zonder geluidsoverlast van het wegverkeer. In Schiedam hebben ongeveer 2500 woningen een te hoge geluidsbelasting. Daarom worden de komende 2 tot 3 jaar bij deze woningen bouwkundige maatregelen getroffen om de geluidsoverlast te verminderen. Dit noemen we geluidssanering.

Schiedam krijgt subsidie

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft subsidie om de maatregelen tegen geluidsoverlast van woningen te kunnen nemen. Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) voert in samenwerking met alle gemeenten in Nederland deze geluidssanering uit.

Minder geluidsoverlast, betere gezondheid

De gezondheid en dus de levenskwaliteit van de Schiedammers verbetert als onder andere geluidsoverlast van verkeer verminderd wordt. Het verbeteren van de levenskwaliteit van de Schiedammers is opgenomen in het actieplan ‘Lucht en Geluid 2019-2022’ en in het ‘Coalitieakkoord 2018-2022’.

Meer informatie?

Wij begrijpen dat deze informatie lastig kan zijn. En dat die vragen kan oproepen. Daarom geven we u graag meer informatie en persoonlijk advies over de geluidsanering van uw woning. Neem gerust contact op met de heer R. van Huis. Bel 14010 of stuur een bericht.