Instellingen en organisaties worden hard geraakt door de uitbraak van het COVID19-virus. Gesubsidieerde activiteiten binnen cultuur, welzijn en zorg gaan niet, gedeeltelijk of in aangepaste vorm door. Er zijn veel vragen over hoe om te gaan met wijzigingen binnen de gesubsidieerde activiteiten. We hebben daarom een nieuwe beleidsregel opgesteld. Op deze pagina is meer informatie te vinden over deze nieuwe beleidsregel.