Kethel

Mijn wijk Kethel

Mijn wijk Kethel

Iedere wijk heeft een aanspreekpunt, de wijkregisseur. De wijkregisseur stimuleert gesprekken tussen gemeente, bewoners en professionals. Lees meer over uw wijk.

Professionals in uw wijk?

Professionals in uw wijk?

Iedere wijk heeft professionals. Waar kunt u terecht met vragen? Waar kunt u elkaar ontmoeten? Hier vindt u meer informatie.

Reconstructie Prinses Beatrixlaan

Reconstructie Prinses Beatrixlaan

De Prinses Beatrixlaan wordt heringericht. Het ontwerp wordt tijdens de informatiebijeenkomst op 8 november 2018 gepresenteerd.

Kethel-Oost

Kethel-Oost

Het project Kethel-Oost heeft twee deelprojecten: ophoging en herinrichting van de straten en aanpak van groene binnenterreinen.