Missie gemeente Schiedam

De gemeentelijke organisatie zorgt ervoor dat inwoners, ondernemers en bezoekers in Schiedam prettig kunnen wonen, werken en recreëren. We werken samen met de stad op een open, integere manier. Met als doel een stad waar alle Schiedammers een betere toekomst hebben.  Dit doen we door actief in de stad en bij alle betrokkenen ideeën op te halen en eigen initiatief te stimuleren.

Ambtelijke organisatie

De organisatie achter het gemeentebestuur is als volgt opgebouwd.

  • De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur
  • De ambtenaren werken onder leiding van de directie voor het college, de raad en de burgemeester
  • De gemeenteraad wordt apart ondersteund door de griffie

Directie

De directie bestaat uit twee directeuren. Zij zijn aanspreekbaar op alle terreinen en thema's binnen de organisatie. De directie wordt ondersteund door een concerncontroller. 

Gemeentesecretaris

De algemeen directeur vervult ook de rol van gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is (eind)verantwoordelijk voor:

  • Management van heel de organisatie
  • Het ontwikkelen van een strategische visie
  • Alle aspecten van het beleidsproces binnen de gemeente

Open Schiedam

De gemeente verandert in een transparante en flexibele organisatie, in een Open Overheid. Een Open Overheid is voor iedereen toegankelijk. In de visienota Open Schiedam zijn de kernpunten vastgelegd.

De gemeente Schiedam:

  • Werkt aan het vertrouwen van de inwoners
  • Staat open voor vernieuwing. Daarom haalt de gemeente actiever ideeën en opvattingen op en gebruikt die
  • Communiceert duidelijk en toegankelijk
  • Stelt informatie en data ter beschikking voor hergebruik. Zo stimuleren we innovatie en ondernemerschap