College

Het college van burgemeester en wethouders voert het beleid uit. Ook doet het college voorstellen aan de raad.

Declaraties bestuurders

Voor de uitoefening van de functie van de leden van het college van B en W worden verschillende kosten gemaakt. Een deel hiervan kunnen bestuurders declareren.