Regels voor declaraties

Informatie over de rechtspositie (rechten en plichten) van wethouders vindt u in de Verordening rechtspositie wethouders gemeente Schiedam. Op het Open data platform van de gemeente Schiedam vindt u de meest actuele overzichten van de declaraties van de bestuurders.

Functionele kosten

Alleen functionele kosten worden betaald door de gemeente. We hebben het over functionele kosten als er een directe relatie is tussen de uitgave en de belangen van de gemeente. Deze functionele relatie moet aantoonbaar zijn dan wel aannemelijk gemaakt kunnen worden door de bestuurder. Er zijn verschillende soorten functionele kosten.

Bedrijfsvoeringskosten

Bedrijfsvoeringskosten zijn kosten die gemaakt worden op kantoor voor het uitvoeren van de functie. Bijvoorbeeld kosten voor computers en ondersteunend personeel. Deze kosten worden niet gepubliceerd.

Algemene bestuurskosten

Deze kosten zijn vergelijkbaar met bedrijfsvoeringskosten, met dit verschil dat ze buiten kantoor worden gemaakt. Bijvoorbeeld aan congresdeelname, dienstreizen of functionele lunches.

Specifiek geregelde bestuurskosten

Onder specifiek geregelde bestuurskosten vallen bijvoorbeeld verhuiskosten, dubbele woonlasten, reis- en verblijfskosten. Deze kosten worden gepubliceerd.

Kosten die voor eigen rekening blijven

Dit betreft bijvoorbeeld fooien of kranten en tijdschriften die bestuurders thuis ontvangen. Deze kosten worden door hen zelf voldaan en worden dus niet gepubliceerd.