In de gehele binnenstad is sprake van leegstand van commercieel vastgoed. Tegelijkertijd is wonen in de binnenstad erg gewild en bestaat de wens de stedelijke functie van de binnenstad te versterken door meer wonen toe te voegen. 

Aanpak Winkelleegstand

De afgelopen jaren heeft de gemeente fors geïnvesteerd in de binnenstad. Desondanks blijft de winkelleegstand in de binnenstad hoog. Daarom zetten we niet alleen in op de realisatie van fysieke projecten, zoals de aanpak van de Lange Haven en de Hoogstraat, maar ook op de invoering van een leegstandsverordening en stimuleringsregelingen. De 'Aanpak Winkelleegstand' is gericht op het voeren van gesprekken met vastgoedeigenaren over mogelijkheden voor het vastgoed. Hiervoor is de Leegstandsverordening ingevoerd. Door gesprekken te voeren met vastgoedeigenaren ontstaat meer inzicht in de redenen van leegstand en mogelijke aanpak. 

Als u te maken krijgt met leegstand van uw pand(-en), dient u dit binnen zes maanden te melden. Het niet melden van leegstand kan leiden tot een boete. Elke drie maanden vindt de inventarisatie van de leegstand plaats.

Subsidie- en stimuleringsregeling

Er zijn twee regelingen ingevoerd om ondernemers subsidie te geven (als wordt voldaan aan alle voorwaarden) en om vastgoedeigenaren aan te moedigen leegstaand vastgoed te veranderen naar woningen (indien in genoemde straten van de regeling). 

Subsidieregeling Revitalisering binnenstad

De ‘subsidieregeling Revitalisering binnenstad’ is bestemd voor (toekomstige) ondernemers. Het heeft als doel de winkelstructuur te versterken door het verstrekken van subsidie voor vestiging van ondernemers aan met name de Hoogstraat, verplaatsing van detailhandel/ondernemingen van aanloopstraten naar centrumstraten of de Hoogstraat en wijziging van al gevestigde ondernemers in de centrumstraten of de Hoogstraat. 
Aan de regeling zijn voorwaarden verbonden, deze worden door de gemeente van te voren onderzocht. Hierbij wordt ook advies ingewonnen bij een commissie die bestaat uit marktpartijen. 

Stimuleringsregeling Transformatie Binnenstad

Vastgoedeigenaren die hun leegstaande pand willen wijzigen naar een woning kunnen gebruikmaken van de stimuleringsregeling ‘Transformatie Binnenstad’.  Dit draagt bij aan  een concentratie van commerciële functies in de kern van de binnenstad  en een toename van woningen. 
U kunt een subsidie aanvragen voor de planvorming. De gemeente biedt de stimuleringslening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN). Een mooie en aantrekkelijke binnenstad maken we samen. Ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren zijn, naast de gemeente, belangrijke partners in het levendig maken van de binnenstad.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak, de leegstandsverordening of de regelingen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket.