De afgelopen jaren is samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners, hard gewerkt aan de binnenstad van Schiedam. En met resultaat! Er zijn veel panden opgeknapt in de Hoogstraat. Steeds meer nieuwe ondernemers en bewoners vestigen zich in de binnenstad, de bezoekersaantallen stijgen en het aantal toeristische bezoeken neemt toe. De Schiedamse binnenstad is aantrekkelijk om te wonen, werken en bezoeken. Met alle culturele en maatschappelijke voorzieningen in een historisch decor is de binnenstad dé ontmoetingsplek voor Schiedammers en bezoekers.

Subsidieregeling Revitalisering binnenstad

Wij verwelkomen graag creatieve ondernemers met passie voor ambachtelijkheid in onze historische binnenstad. Wilt u een nieuwe onderneming opstarten of een bestaande onderneming vernieuwen? Vraag dan een subsidie aan van maximaal € 22.500,-. Wij verstrekken subsidies aan ambachtelijke en creatieve ondernemers die:

  • een nieuwe onderneming opstarten in één van onderstaande straten
  • hun bestaande onderneming verplaatsen naar één van onderstaande straten
  • hun bestaande onderneming in één van onderstaande straten wijzigen zodat zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Lees hier de voorwaarden

Centrumstraten: Broersveld, Broersvest, Dam, Grote Markt, Hoogstraat, Koemarkt, Korte Dam, Land van Belofte, Lange Kerkstraat, Passage.
Aanloopstraten: Korte Singelstraat, Oranjestraat, Rotterdamsedijk 236 t/m 272 en 397 t/m 447, Spinhuispad, Gerrit Verboonstraat, Vijgensteeg, Stadserf, Vlaardingerstraat

Lees meer over de subsidieregeling Revitalisering Binnenstad

 

Stimuleringsregeling Transformatie Binnenstad

Vastgoedeigenaren die hun winkelpand in de aanloopstraten van de binnenstad willen ombouwen naar een woning, kunnen gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Transformatie Binnenstad. U kunt een subsidie aanvragen voor de planontwikkeling van maximaal € 5.000. Met deze subsidie kunt u een plan, ontwerp en tekeningen laten maken door een architect. Daarnaast biedt de gemeente een stimuleringslening aan om de werkzaamheden uit te voeren. De gemeente biedt deze lening aan, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN). U kunt een lening aanvragen van maximaal € 17.500.

Lees meer over de Stimuleringsregeling Transformatie Binnenstad

Lees meer over de Lening Transformatie Binnenstad

Leegstandsverordening

Als u te maken krijgt met leegstand van uw pand(-en), moet u dit binnen zes maanden bij ons melden. Het niet melden van leegstand leidt tot een boete. Elke drie maanden inventariseren wij de leegstand.

Lees meer over de Leegstandsverordening.

Aanpak Winkelleegstand

Met de 'Aanpak Winkelleegstand’ (bestaand uit de Leegstandsverordening en de twee bovenstaande subsidieregelingen), gaan we in gesprek met vastgoedeigenaren en ondernemers over de mogelijkheden voor hun vastgoed. Door in gesprek te gaan, ontstaat meer inzicht in oorzaken van leegstand en mogelijke aanpak en invulling van de panden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanpak, de Leegstandsverordening of de subsidieregelingen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket.