afbeelding huizen

Subsidie voor ondernemers die zich in de binnenstad vestigen of vernieuwen

De afgelopen jaren is samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners, hard gewerkt aan de binnenstad van Schiedam. En met resultaat! Er zijn veel panden opgeknapt in de Hoogstraat. Steeds meer nieuwe ondernemers en bewoners vestigen zich in de binnenstad, de bezoekersaantallen stijgen en het aantal toeristische bezoeken neemt toe. De Schiedamse binnenstad is aantrekkelijk om te wonen, werken en bezoeken. Met alle culturele en maatschappelijke voorzieningen in een historisch decor is de binnenstad dé ontmoetingsplek voor Schiedammers en bezoekers.

Stap nu in

De nieuwe energie is voelbaar in de binnenstad. Wij verwelkomen graag creatieve ondernemers met passie voor ambachtelijkheid in onze historische binnenstad. Wilt u een nieuwe onderneming opstarten of een bestaande onderneming vernieuwen? Vraag dan een subsidie aan van maximaal € 22.500. Wij verstrekken subsidies aan ambachtelijke en creatieve ondernemers die:

 • een nieuwe onderneming opstarten in één van onderstaande straten
 • hun bestaande onderneming verplaatsen naar één van onderstaande straten
 • hun bestaande onderneming in één van onderstaande straten wijzigen zodat zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Centrumstraten: Broersveld, Broersvest, Dam, Grote Markt, Hoogstraat, Koemarkt, Korte Dam, Land van Belofte, Lange Kerkstraat, Passage.
Aanloopstraten: Korte Singelstraat, Oranjestraat, Rotterdamsedijk 236 t/m 272 en 397 t/m 447, Spinhuispad, Gerrit Verboonstraat, Vijgensteeg, Stadserf, Vlaardingerstraat.

Dit zijn de regels en voorwaarden voor de subsidie

 1. U ontvangt de helft van het te investeren bedrag in uw onderneming. Bij een nieuwe onderneming of het verplaatsen van uw onderneming is dit maximaal € 22.500, bij het wijzigen van uw bestaande onderneming is dit maximaal € 12.500.
 2. Ambachtelijke maakbedrijven en ondernemers in de creatieve industrie kunnen de subsidie aanvragen. Ambachtelijke maakbedrijven zijn bedrijven waarin gespecialiseerde en ambachtelijke vakmensen producten maken, waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Creatieve industrie is een verzamelnaam voor bedrijven gericht op de exploitatie van kunstzinnigheid en intellectueel eigendom, zoals beeldende kunst, ambachten, muziek, reclame, vormgeving en softwareontwikkeling.
 3. Uw onderneming moet voldoen aan ‘kwaliteit en uitstraling’ (geen discountuitstraling, maar transparant en met zorg en oog voor authenticiteit. Passend bij het monumentale karakter en de kwaliteit van de historische binnenstad) en ‘uniciteit’ (kleine, vernieuwende winkel die zich door het aanbod en klantgerichtheid onderscheidt van de ketens en franchiseformules. Bijzonder en enig in zijn soort en voegt duidelijk iets nieuws toe in het al bestaande winkelaanbod).
 4. Uw onderneming moet voldoen aan één van de drie criteria: ‘vernieuwing’ (de onderneming is vernieuwend en draagt bij aan een vernieuwing van het lokale aanbod. Met vernieuwing wordt met name gedacht aan het winkelconcept. Dit vernieuwende concept gaat verder dan de winkel zoals we die tot voorheen kenden), ‘beleving’ (de onderneming is meer dan een winkel. Het is een beleving waarbij de consument een blijvende indruk opdoet en de wens heeft terug te komen) of ‘specialisatie’ (een diep en smal assortiment binnen een specifiek segment. Bijvoorbeeld de fietsenhandelaar die alleen nog maar racefietsen verkoopt).
 5. U dient een ondernemingsplan in. Wij toetsen de financiële haalbaarheid van dit plan.
 6. U bent in het bezit van een geldige huurovereenkomst en de benodigde vergunningen die vereist zijn voor uw bedrijfsactiviteiten.
 7. Bent u eigenaar van uw winkelpand? Dan moet u voldaan hebben aan de meldingsplicht tijdens eventuele leegstand.
 8. Vraagt u een subsidie aan voor een bestaande onderneming? Dan moet uw onderneming op het moment van aanvraag minimaal twee jaar rechtmatig zijn gevestigd.
 9. Na vaststelling van de subsidie blijft u minimaal 2 jaar gevestigd in uw bedrijfspand.
 10. U kunt één keer een subsidie aanvragen voor een activiteit.
 11. U vraagt de subsidie uiterlijk 6 weken voor de start van de te subsidiëren activiteiten aan. Uw aanvraag hoeft nog niet afgehandeld te zijn op het moment dat de activiteiten starten.
 12. Stuur het volgende mee bij de aanvraag: een begroting van de subsidiabele kosten, huur- of koopcontract, ondernemersplan. Bij een bestaande onderneming stuurt u een balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen twee jaar mee, bij verplaatsing van uw onderneming het huurcontract of eigendomsbewijs van het gebouw op het oude adres.

Dit is belangrijk voor u om te weten

 • Een adviescommissie, bestaande uit maximaal vijf vertegenwoordigers vanuit de binnenstad, beoordeelt uw aanvraag binnen 4 weken.
 • Bij het toekennen van een subsidie kunt u een voorschot ontvangen van 50% van de subsidie.
 • Na vaststelling van de subsidie dient u, twee jaar na afronding van de werkzaamheden, een aanvraag tot vaststelling in bij het college. Bij deze aanvraag stuurt u een gespecificeerd overzicht mee van de kosten, originele facturen, bonnen en betaalbewijzen. De facturen en betaalbewijzen bevatten de volgende gegevens: geadresseerde, adres, factuurnummer, factuurdatum, omschrijving en een specificatie van de werkzaamheden.

Rekenvoorbeeld

Nieuwe onderneming of het verplaatsen van een onderneming

Bij een investering van 45.000 ontvangt u een maximale subsidie van 22.500. Namelijk de helft van het geïnvesteerde bedrag.
(Investering
45.000 / 2 = 22.500 maximaal te ontvangen subsidie). Bij de aanvraag tot vaststelling stuurt u € 45.000 aan originele facturen, bonnen en betaalbewijzen mee.

Rekenvoorbeeld

Wijzigen bestaande onderneming

Bij een investering van 25.000 ontvangt u maximaal een subsidie van 12.500. Namelijk de helft van het geïnvesteerde bedrag.
(Investering
25.000 euro / 2 = 12.500 maximaal te ontvangen subsidie). Bij de aanvraag tot vaststelling stuurt u € 25.000 aan originele facturen, bonnen en betaalbewijzen mee.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling Revitalisering Binnenstad? Neem dan contact op met de Accountmanager Detailhandel.