De gemeente Schiedam pakt het openbaar gebied van de wijk De Akkers aan. In opdracht van de gemeente voert aannemer Van Gelder de laatste werkzaamheden uit. Zij verzorgen de communicatie over de uitvoering via de 'Van Gelder Werkt' app (de BouwApp). Het platform waarop u ook het laatste nieuws kunt vinden over het project. 

Heeft u vragen tijdens de werkzaamheden, neem dan contact op met Gert-Jan Roth, omgevingsmanager bij Van Gelder. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-21 27 60 07.

Uitkomsten meedenken over de speelplekken

Bewoners konden via een enquête in 2020 meedenken over de inrichting van drie groen-/ speelplekken. De uitslagen van de enquête zijn te vinden in het Gebiedsportaal.
Gebruikersnaam: deakkers-bewoners
Wachtwoord: bew.deakkers010!

Vervolgens konden de kinderen (en bewoners) begin 2023 de voorkeur voor een speeltoestel aangeven. De uitslagen zijn te vinden via de flyer (pdf 3 MB) van Irado.

Ophogen

Als de gemeente de wijk ophoogt, is dat meteen een goede gelegenheid om de openbare ruimte aan te pakken. Bij het ophogen probeert de gemeente maatregelen te treffen, die de toekomstige verzakking verminderen. Voor een goed resultaat is medewerking van bewoners/ huiseigenaren van belang. 

Ophogen van kruipruimtes, achterpaden, tuinen en voortuinen is de verantwoording van de bewoners zelf. Op de webpagina ophogen leest u meer informatie over wat er allemaal bij het ophogen komt kijken. De achterpaden zijn gedeeltelijk eigendom van Woonplus.

Groenontwerp en beplantingsplan

Het ontwerp van de buitenruimte uit 2019 is nader uitgewerkt voor wat betreft de straten, woonerven en de groenplekken in de wijk. De sfeer en het gebruik van het openbaar groen in de wijk blijft landschappelijk met veel aandacht voor klimaat en biodiversiteit. Natuurlijk heeft ook het spelen en ontmoeten nu een plek gekregen. Voor de hoofdstructuur De Akkers, het Akkerpad en de groene ruimten van de Boekweitakker, Speltakker en Gerstakker zijn we zo ver om de laatste plannen aan u te tonen. Omdat we als gevolg van corona geen toelichting op het groenontwerp kunnen geven tijdens een bewonersbijeenkomst, is een toelichtingsvideo beschikbaar.

Duurzaamheid

De gemeente wil de bestrating zo duurzaam mogelijk verbeteren. De verharding die geen functie heeft, vervangen we door groen. Ook behouden we zoveel mogelijk bomen. We vragen de aannemer om vernieuwende oplossingen te bieden voor klimaatadaptatie. Denk daarbij aan het infiltreren en vasthouden van water, het voorkomen van hittestress en het toepassen van zoveel mogelijk biodiversiteit.

Het vergroenen van uw tuin heeft veel zin. Door de ophoging van de straten moeten ook de tuinen worden opgehoogd. Door het vergroenen van uw tuin draagt u bij aan een beter omgevingsklimaat. Meer informatie leest u op de pagina Waterklaar

Ook u als bewoner kunt bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van uw woning, het afkoppelen van hemelwater en het delen van auto’s. Voor vragen over de energietransitie en over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Hendro Rencoko. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Brigitte van der Tuijn.