De gemeente Schiedam gaat het openbaar gebied van de wijk De Akkers aanpakken. Het openbaar gebied is verzakt en moet worden opgehoogd. De bestrating is in grote delen van de wijk aan verbetering of vervanging toe. Het riool wordt ook vervangen.

Planning

Aannemer Van Gelder gaat de werkzaamheden in De Akkers uitvoeren. De uitvoeringswerkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2021.

Website Van Gelder 'werk in uitvoering'

De 'werk in uitvoering app' is het platform waarop u het laatste nieuws kunt vinden over het project en de voortgang.  

Groenontwerp en beplantingsplan

Het ontwerp van de buitenruimte uit 2019 is nader uitgewerkt voor wat betreft de straten, woonerven en de groenplekken in de wijk. De sfeer en het gebruik van het openbaar groen in de wijk blijft landschappelijk met veel aandacht voor klimaat en biodiversiteit. Natuurlijk heeft ook het spelen en ontmoeten nu een plek gekregen. Voor de hoofdstructuur De Akkers, het Akkerpad en de groene ruimten van de Boekweitakker, Speltakker en Gerstakker zijn we zo ver om de laatste plannen aan u te tonen. Bekijk het groenontwerp. Omdat we als gevolg van corona geen toelichting op het groenontwerp kunnen geven tijdens een bewonersbijeenkomst, is een toelichtingsvideo beschikbaar.

In het beplantingsplan kunt u zien welke soorten planten en bomen wij planten.

Ophogen

Als de gemeente de wijk ophoogt, is dat meteen een goede gelegenheid om de openbare ruimte aan te pakken. Bij het ophogen probeert de gemeente maatregelen te treffen, die de toekomstige verzakking verminderen. Voor een goed resultaat is medewerking van bewoners/ huiseigenaren van belang. 

Ophogen van kruipruimtes, achterpaden, tuinen en voortuinen is de verantwoording van de bewoners zelf. Op de webpagina ophogen leest u meer informatie over wat er allemaal bij het ophogen komt kijken. De achterpaden zijn gedeeltelijk eigendom van Woonplus.

Duurzaamheid

De gemeente wil de bestrating zo duurzaam mogelijk verbeteren. De verharding die geen functie heeft, vervangen we door groen. Ook behouden we zoveel mogelijk bomen. We vragen de aannemer om vernieuwende oplossingen te bieden voor klimaatadaptatie. Denk daarbij aan het infiltreren en vasthouden van water, het voorkomen van hittestress en het toepassen van zoveel mogelijk biodiversiteit.

Het vergroenen van uw tuin heeft veel zin. Door de ophoging van de straten moeten ook de tuinen worden opgehoogd. Door het vergroenen van uw tuin draagt u bij aan een beter omgevingsklimaat. Meer informatie leest u op de pagina Waterklaar

Ook u als bewoner kunt uw steentje bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan het verduurzamen van uw woning, het afkoppelen van hemelwater en het delen van auto’s. Voor vragen over de energietransitie en over het verduurzamen van uw woning kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering.

Gebiedsportaal

Bewoners konden via een enquête meedenken over de inrichting van drie groen-/ speelplekken. In totaal hebben 109 bewoners de enquête volledig ingevuld. De uitslagen van de enquête zijn te vinden in het Gebiedsportaal.
Gebruikersnaam: deakkers-bewoners
Wachtwoord: bew.deakkers010!

Magazine 'Aan de slag'

Vrijdag 15 mei 2020 is het eerste magazine 'Aan de slag' in de wijk bezorgd. Dit magazine is een samenwerking tussen aannemer Van Gelder Groep, Gebiedsmanagers, Stijlgroep en de gemeente. Samen vormen wij een bouwteam.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Eelco van Diesen. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Brigitte van der Tuijn.