Het Servicepunt Woningverbetering is al ruim 15 jaar hét loket van de gemeente Schiedam dat woningeigenaren informeert, adviseert, stimuleert en ontzorgt bij woningverbetering in de meest ruime zin van het woord. Het Servicepunt draagt zorg voor de leefbaarheid van wijken en buurten in Schiedam door woningeigenaren te helpen met gratis advies.

Onafhankelijk en gratis advies

Huiseigenaren maken hun woning klaar voor de eisen van de toekomst. Het servicepunt heeft daarbij een onafhankelijke adviesrol en heeft de kennis. Het advies van het servicepunt begint met isoleren, dat is vaak de eerste stap. Ook doet het servicepunt aanbevelingen voor verbeteringen aan de woning die de eigenaar kan doen om geld en energie te besparen. De adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering helpen u graag met de volgende zaken: 

 • Doornemen van de staat van uw woning
 • Bespreken van uw wensen
 • Advies op maat over onderhoud
 • Voor groot onderhoud: een lening met lage rente afsluiten met korting op de marktrente. Let wel: geld lenen, kost geld
 • Ondersteuning van de Vereniging van Eigenaren
 • Duurzame, energiebesparende maatregelen
 • Advies over het aardgasvrij maken van uw woning
 • Aanvragen Stimuleringsregeling 'Schiedam Waterklaar'.
 • Veiligheid van galerij- en balkonvloeren
 • Grondwaterproblemen
 • Funderingsherstel en grotere projecten woningverbetering

Checklist voor VvE’s

Het Servicepunt Woningverbetering is er voor alle woningeigenaren. Dus ook voor VvE’s. Eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). 

 • Wilt u gratis advies over het onderhoud van een complex? 
 • Wilt u advies over een goede opzet van een actieve VvE? 
 • Wilt u weten of uw VvE actief is? Doe de VvE-oké test op onze website.
 • Wist u dat fraude bij VvE’s veel voorkomt? 

Het Servicepunt Woningverbetering heeft een checklist voor VvE’s beschikbaar met 21 maatregelen om fraude bij een VvE te voorkomen. 

Funderingsherstel

De gemeente Schiedam is een van de weinige gemeenten die huiseigenaren met funderingsproblemen structureel bijstaat en intensief begeleidt. Een laagrentende lening is vaak mogelijk voor het herstel van de problemen. 

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan hun huis, en funderingsherstel kost veel geld. Daarbij komt dat je het herstel aan de buitenkant meestal niet ziet, het zit onder de grond. Toch lukt het de projectleiders van het Servicepunt Woningverbetering vaak wel om mensen ervan te overtuigen dat het werk noodzakelijk is. Ze proberen het vertrouwen te winnen en bewoners komen dan tot inzicht: het móet gebeuren. 

Tot nu toe zijn er 328 woningen hersteld, op 33 verschillende locaties. De gemeente Schiedam voelt zich verantwoordelijk en wil graag investeren in de particuliere panden. De structurele aanpak van het Servicepunt Woningverbetering helpt daarbij.

Op Servicepuntwoningverbetering.nl vindt u meer informatie over funderingen en uitvoering van projecten funderingsherstel.

Contact

Het Servicepunt Woningverbetering zit in het Stadskantoor van de gemeente Schiedam, naast het Klant Contact Centrum. Loop van maandag tot en met vrijdag gerust binnen tussen 9 uur en 17 uur. 

 • Adres: Stadserf 1
 • Telefoonnummer: 010 - 219 17 00
 • Mailadres: info@servicepuntwoningverbetering.nl