Als de gemeente de wijk ophoogt, is dat meteen een goede gelegenheid om de openbare ruimte aan te pakken. Bij het ophogen probeert de gemeente maatregelen te treffen, die de toekomstige verzakking verminderen. Voor een goed resultaat is medewerking van bewoners/ huiseigenaren van belang. De gemeente Schiedam heeft een informatiefolder gemaakt. In deze folder (pdf 3.3 MB) leest u wat er bij het ophogen allemaal komt kijken. En wat u zelf kunt doen.

Uitgeschreven tekst folder 'Uw wijk wordt opgehoogd'. Deze tekst is bedoeld voor mensen die gebruik maken van een screenreader of ander leeshulpmiddel.